ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1o Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια

«Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

1o Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια

H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Eνέργεια, με θέμα: «Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», την Πέμπτη 11 & την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της virtual platform events.nb.org.

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Εuropean Federation of Energy Law Associations (EFELA). Επίσης, τελεί υπό την Επιστημονική Επιμέλεια και αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας.

Με περισσότερους από 25 εξέχοντες ομιλητές το Συνέδριο φιλοδοξεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νομικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας και όλων όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν αλλά και να εμβαθύνουν γύρω από τις επίκαιρες προβληματικές του δικαίου της ενέργειας.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αναδείξουν τα επίκαιρα θέματα που αφορούν στην 4η Ενωσιακή Δέσμη για την Ενέργεια και το νέο θεσμικό περιβάλλον, στην προστασία περιβάλλοντος και στις ενεργειακές επενδύσεις και τα ζητήματα λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Keynote speakers του Συνεδρίου είναι ο κ. Vicente Lopez Ibor Mayor, Chairman of the European Federation of Energy Law Associations (EFELA), και ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού European Council of Energy Regulations (CEER) και η κα Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: KYRIAKIDES GEORGOPOULOS LAW FIRM

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, VOLTERRA, ELPEDISON, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Δικ. Εταιρία Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Μπαχάς – Γραμματίδης & Συνεργάτες, ΗΡΩΝ

Πληροφορίες & Συμμετοχές: T 210 3678920 ή κάντε κλικ εδώ