ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Bayer: Υποστηρίζοντας την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη

Bayer: Υποστηρίζοντας την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη

Κάθε τρία δευτερόλεπτα, στον πλανήτη μας καταστρέφονται τόσα δέντρα που θα μπορούσαν να καλύψουν την επιφάνεια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Μέσα στον τελευταίο αιώνα, έχουν καταστραφεί οι μισοί υγρότοποι της Γης. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια ενδέχεται να έχει εξαφανιστεί το 90% των κοραλλιογενών υφάλων, πολύτιμου παράγοντα για τη διατήρηση της ισορροπίας χλωρίδας και πανίδας στους ωκεανούς.

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), για ακόμη μια φορά στέλνει μήνυμα σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες και πολίτες για ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και άμεση δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Bayer υπερήφανα δηλώνει, για ακόμη μια φορά, την σταθερή προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας και της αειφορίας μέσα από τις δράσεις της. Τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, η εταιρεία υιοθετεί ενεργά εκείνες τις πολιτικές που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και προωθούν μια νέα νοοτροπία και συνείδηση εναρμονισμένοι με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Bayer έχει συστήσει από πέρυσι το Ανεξάρτητο Συμβούλιο Βιωσιμότητας, το οποίο συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σχετικά με τη συνεπή υλοποίηση των στόχων της για τη βιωσιμότητα. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο όργανο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για τη βιωσιμότητα που ανακοίνωσε η Bayer το 2019. Λίγες εταιρείες έχουν δεσμευτεί στο βαθμό που το έχει κάνει η Bayer για να συμβάλουν τόσο στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας όσο και στη διατροφή του ολοένα και  αυξανόμενου πληθυσμού σύμφωνα με το όραμα της εταιρείας: «Υγεία και Τροφή για όλους – Ηealth for all, Ηunger for none».

Bayer: Υποστηρίζοντας την ευημερία της ανθρωπότητας και του πλανήτη-1

Παράλληλα, έχοντας ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης την προσβασιμότητα στην υγεία και την υψηλής ποιότητα διατροφή, η Bayer, μέχρι το 2030, θα υποστηρίξει 100 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτό θα γίνει μέσα από την παροχή πρόσβασης σε ακόμη περισσότερες καινοτομίες όπως π.χ. το digital farming, καθώς και την εκπαίδευση των παραγωγών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, σε βιώσιμες γεωργικές πρακτικές Επιπρόσθετα, η έρευνα και ανάπτυξη της εταιρείας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων ποικιλιών με μειωμένη ανάγκη σε λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή νερό, που οδηγούν σε μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, αυξάνοντας όμως τις αποδόσεις των παραγωγών.

Τέλος, η εταιρία σχεδιάζει να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες της, ώστε το 2030 να είναι ουδέτερες σε εκπομπές CO2 όλες οι δραστηριότητές της.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Bayer κινείται σταθερά προς τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Σε αυτό το πλαίσιο εξασφαλίζει την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων της και όσων εξ αυτών δεν έχουν διατεθεί, συμβάλλοντας με υπεύθυνο τρόπο στην περιβαλλοντικά ορθή κυκλική διαχείριση. Έτσι, η Bayer συμμετέχει στον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας και τις πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση μέσα από το CYCLOS, το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων. Πιστή στις δεσμεύσεις της ενάντια στο πλαστικό, η Bayer μειώνει τα απορρίμματα και τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ το μεγάλο βήμα γίνεται στον τομέα των εκπομπών άνθρακα.

Μέσα στο 2021 ξεκινά η υλοποίηση ενός μεγάλου project ανανέωσης του στόλου της εταιρείας, με την αντικατάσταση, για αρχή, του 30% των οχημάτων με χρήση υβριδικών, τα οποία έχουν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα (> 50 g CO2/χιλιόμετρο). Οι κινήσεις αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικές θετικές συνέπειες στο περιβάλλον αφού ο μέσος όρος εκπομπής αερίων αναμένεται να πέσει στο μισό. 

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιωσιμότητας, στόχων στρατηγικής σημασίας για την Bayer.

Δείτε εδώ το Sustainability Report της Bayer για το 2020.