ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δύο τροπολογίες στο ν/σ για τα υδατορέματα

dyo-tropologies-sto-n-s-gia-ta-ydatoremata-2016671

Αρχισε… ο χορός των τροπολογιών στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα υδατορέματα. Με δύο τροπολογίες του, το υπουργείο:

• Προχωράει στο «κλείσιμο» με συνοπτικές διαδικασίες των διεκδικήσεων δημοσίων δασικών εκτάσεων από εταιρείες λατόμευσης σχιστολίθου, ακόμα και αν η διαδικασία είναι εις βάρος του Δημοσίου. Η τροπολογία επιβάλλει στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών να αποφανθεί μέσα σε 20 ημέρες (χωρίς να διευκρινίζει τι θα συμβεί αν αυτό δεν είναι δυνατόν) για τις αιτήσεις των εταιρειών επί διακατεχόμενων εκτάσεων. Αναστέλλει κάθε διοικητική πράξη προστασίας των δασικών εκτάσεων (λ.χ. πρόστιμα). Και δίνει νέα παράταση στα λατομεία που λειτουργούν χωρίς να έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης ή να έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Δημόσιο.

• Ορίζει ότι μια πολεοδομική ρύθμιση που ακυρώθηκε από το ΣτΕ (λ.χ. όροι δόμησης, χρήσεις γης, ρυμοτομικά σχέδια) επειδή θεσπίστηκε από αναρμόδιο όργανο θα εγκρίνεται με Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς όμως να ζητηθεί η γνωμοδότηση κανενός, πλην του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων (ΣΥΠΟΘΑ). Παράλληλα, οι οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί με την ακυρωμένη απόφαση θα θεωρούνται νόμιμες.

• Δίνει τη δυνατότητα στα ιδιωτικά σχολεία να στεγάσουν τις υπαίθριες (ανοιχτές) πισίνες τους με σχετικά ελαφρές κατασκευές (χωρίς να προσμετρείται στον συντελεστή). Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τους δήμους, αλλά και για τα δημόσια σχολεία.