ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ανακύκλωση κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα

Η ανακύκλωση κερδίζει έδαφος  στην Ελλάδα

Συνολικά το 86% των Ελλήνων ανακυκλώνει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ το 58% ανακυκλώνει καθημερινά. Τα ποσοστά πολιτών που ανακυκλώνουν έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς το 2007 μόλις το 58% ανακύκλωνε τουλάχιστον μία φορά τον μήνα έναντι 86% σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα του WWF, που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερη Ζωή», αποκλειστικός δωρητής του οποίου είναι το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οικολογική συνείδηση των πολιτών βελτιώνεται, ο δρόμος όμως είναι ακόμη μακρύς. Υψηλό, ωστόσο, θεωρείται και το ποσοστό (13%) εκείνων που δήλωσαν ότι δεν ανακυκλώνουν ποτέ, μερικοί εκ των οποίων δεν γνώριζαν καν τι είναι η ανακύκλωση. Το 1% των πολιτών δήλωσε ότι η περιοχή διαμονής τους δεν διαθέτει κάδο ανακύκλωσης.

Πρωταθλητής στα είδη που ανακυκλώνονται είναι το χαρτί, που αποτελεί το 90% των αντικειμένων που ανακυκλώνουν οι πολίτες. Δεύτερο στον κατάλογο των συχνότερα ανακυκλώσιμων ειδών είναι οι πλαστικές συσκευασίες (64%), τα μέταλλα (49%), τα γυαλιά (49%) και οι μπαταρίες σε ποσοστό 44%. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ανακυκλώθηκαν τον τελευταίο μήνα μόνο από το 13% των ερωτηθέντων. Οσοι παραδέχθηκαν ότι δεν ανακύκλωσαν τον τελευταίο μήνα, είπαν ότι αυτό έγινε γιατί κατά 53% «δεν έτυχε να πετάξουν κάτι», ενώ το 11% υποστήριξε ότι «δεν αξίζει τον κόπο». Την ίδια στιγμή η παραγωγή οικιακών απορριμμάτων στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2010 κάθε πολίτης στην Ελλάδα «δημιούργησε» 457 κιλά οικιακά απόβλητα έναντι 416 κιλών κατά μέσο όρο το 2001.

Η Ελλάδα κατέχει μία από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη αναφορικά με την ποσότητα των οικιακών απορριμμάτων που καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), με το 81% των οικιακών αποβλήτων να καταλήγει σε χωματερές, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία και το Βέλγιο είναι σχεδόν μηδενικό.

Στόχος της Ε.Ε. είναι έως το 2020 να ανακυκλώνεται το 50% των οικιακών και άλλων παρόμοιων αποβλήτων, στόχος πολύ δύσκολα επιτεύξιμος για την Ελλάδα όπου σήμερα ανακυκλώνεται μόλις το 20% των οικιακών απορριμμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα είναι περίπου 50-60%, με μόλις το 1% να κομποστοποιείται. Το υπόλοιπο καταλήγει στις χωματερές.