ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι Φίλοι της Φύσης καλούν τη διεθνή κοινότητα να προστατέψει το περιβάλλον

filoifysis

Ξεκάθαρους στόχους για όλες τις χώρες και αλληλέγγυες μορφές χρηματοδότησης και μεταφοράς τεχνολογίας απαιτούν τα μέλη της παγκόσμιας ομοσπονδίας συλλογικοτήτων «Φίλοι της Φύσης» από τους συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις της Διεθνούς Συνδιάσκεψης COP21, στο πλαίσιο της υιοθέτησης μίας παγκόσμιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. «Σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια ανθρώπων υποφέρουν από ανομβρία, καταιγίδες και πλημμύρες. Τα κύρια θύματα της κλιματικής αλλαγής είναι χώρες που ελάχιστα συμμετέχουν στην εκπομπή γενεσιουργών αιτίων της», αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας δίκαιη και αποτελεσματική προστασία του κλίματος.

Ειδικότερα, απαιτούν μία συμφωνία για την αποτελεσματική προστασία του κλίματος του πλανήτη, τέτοια που να δημιουργεί κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη, θα είναι βάση για αειφόρο πλανητική ανάπτυξη του περιβάλλοντος και της κοινωνίας που ωφελεί όλους εξίσου. Οι Φίλοι της Φύσης απαιτούν τη θέσπιση καθαρών κανόνων διαφάνειας στην εκτίμηση της υλοποίησης των στόχων, καθώς και μεγαλύτερες επενδύσεις στις καινοτομίες και την έρευνα π. χ. για τη δημιουργία ενός συστήματος μεταφορών χαμηλών εκπομπών, κτιρίων με ενεργειακή αυτάρκεια ή παραγωγή καθαρής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Αναμένουν, μάλιστα, ειδικά από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ε.Ε., να υποστηρίξουν δεσμευτικές κλιματικές συμφωνίες στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου ώστε να αναχαιτιστεί η πλανητική θέρμανση πριν αυτή φτάσει το όριο αύξησης των 2οC. Ειδικότερα από τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. ζητείται να αναλάβουν πρωτοποριακό ρόλο στη μετάβαση σε οικολογικές πηγές ενέργειας με προγράμματα αύξησης της αποτελεσματικότητας, ενεργειακής εξοικονόμησης, επέκτασης της αποκεντρωμένης παροχής ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων και την όσο το δυνατό ταχύτερη αποκλιμάκωση της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Επιπλέον, οι ΦτΦ καλούν τις κυβερνήσεις της Ε.Ε. να πρασινίσουν τον τομέα μεταφορών, ιδιαίτερα προωθώντας την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου για μεταφορά της αγροτικής παραγωγής.

Όπως υπογραμμίζεται, η κλιματική προστασία είναι επίσης θέμα δικαιοσύνης. «Αντί να μένουμε προσκολλημένοι στο αμφισβητούμενο καθεστώς του παζαρέματος και ανταλλαγής των ποσοστών εκπομπών, πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική πλανητικής μείωσής τους, αλληλένδετης με πλανητική αλληλέγγυα χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα οι φτωχές περιοχές του Νότου του πλανήτη, που έχουν υποστεί επί δεκαετίες τις συνέπειας της υπερθέρμανσης χωρίς να έχουν συμβάλει σε αυτήν με άξιες λόγου εκπομπές, χρειάζονται βοήθεια. Να γιατί χρειαζόμαστε ένα Διεθνές Κλιματικό Ταμείο στο οποίο οι χώρες πρέπει να συμμετέχουν ανάλογα προς τις εκπομπές τους».

Τέλος, στην ανακοίνωσή τους οι Φίλοι της Φύσης καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει εξειδικευμένες συμφωνίες οικονομικής και τεχνολογικής υποστήριξης των χωρών του πλανητικού Νότου ώστε να εξομαλύνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις χώρες. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να είναι δεσμευτικές κατά το Διεθνές Δίκαιο και δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται από υπάρχοντα Προγράμματα Συνεργασίας για την Ανάπτυξη.

Οι Φίλοι της Φύσης – NFI (Naturefriends International), είναι μια παγκόσμια Ομοσπονδία συλλογικοτήτων που αποτελείται από περισσότερους από 50 εθνικούς οργανισμoύς – μέλη με περισσότερα από 500.000 μέλη. Η ομοσπονδία NFI είναι μέλος των "Green 10", ενός συνασπισμού δέκα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.