ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πενταετή σχέδια δράσης για τρία προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη πουλιών

Πενταετή σχέδια δράσης για τρία προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη πουλιών

Τα πρώτα πενταετή σχέδια δράσης στην Ελλάδα για τρία μεταναστευτικά είδη πουλιών εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Αφορούν τον ασπροπάρη (το πιο απειλούμενο είδος γύπα στην Ευρώπη), τη νανόχηνα (το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί στην Ευρώπη) και το κιρκινέζι (ένα απειλούμενο μεταναστευτικό γεράκι), τα οποία προστατεύονται μεν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ο πληθυσμός τους όμως παρουσιάζει δραματική μείωση τα τελευταία χρόνια.

Βάση για την κατάρτιση των σχεδίων δράσης αποτέλεσαν ερευνητικά προγράμματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο από το πρόγραμμα LIFE και τα οποία οδήγησαν για πρώτη φορά σε μια συστηματική παρακολούθηση των τριών σημαντικών ειδών. «Η συμβολή της Ελλάδας στις διεθνείς προσπάθειες προστασίας των μεταναστευτικών αυτών ειδών πουλιών είναι κρίσιμη, ακριβώς λόγω της σημαντικότητας της χώρας μας στον ετήσιο κύκλο ζωής τους», εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, που συμμετείχε στην κατάρτιση των σχεδίων. «Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι η πιο σημαντική χώρα στην Ευρώπη για τη νανόχηνα, καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός του είδους, που αριθμεί μόλις 20-30 ζευγάρια, παραμένει στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας για σχεδόν 6 μήνες τον χρόνο κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο θεσσαλικός κάμπος επίσης, φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία κιρκινεζιών στην Ανατολική Ευρώπη. Ενώ για τον ασπροπάρη η Ελλάδα αποτελεί πέρασμα για το σύνολο του πληθυσμού του μεταναστευτικού αυτού γύπα στα Βαλκάνια, ο οποίος κυρίως εξαιτίας της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων βρίσκεται πλέον στο χείλος της εξαφάνισης στη χώρα μας, με μόλις 5 ζευγάρια να απομένουν», αναφέρει.

Τα σχέδια, η εφαρμογή των οποίων θα χρηματοδοτηθεί για την επόμενη πενταετία από το Πράσινο Ταμείο, περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των ειδών και ορισμένα μέτρα για την -σε πρώτη φάση- ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού τους και στη συνέχεια τη σταθεροποίησή του. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι η δημιουργία ασφαλών περιοχών αναπαραγωγής (με αποκλεισμό των ανεμογεννητριών από τα σημεία αυτά), η αντιμετώπιση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και της λαθροθηρίας και η προστασία των μεταναστευτικών διαδρόμων.