ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέος χάρτης για τις προστατευόμενες περιοχές

Νέος χάρτης για τις προστατευόμενες περιοχές

Σε δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση δόθηκε σήμερα το νέο πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές. Όπως είχε αποκαλύψει το kathimerini.gr την προηγούμενη εβδομάδα, το σχέδιο προβλέπει την αύξηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών από 28 σε 35 με παράλληλη μεγέθυνση της περιοχής ευθύνης τους, ώστε να καλύψουν όλες τις περιοχές Natura -σημερινές και μελλοντικές. Να σημειωθεί ότι το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση περιορίστηκε τελικά στην αναδιάρθρωση του καταλόγου των φορέων και σε θέματα λειτουργίας του, ενώ αφαιρέθηκαν όλες οι άλλες τροποποιήσεις στο νόμο για τη βιοποικιλότητα που θα συζητούνταν το τελευταίο διάστημα.

Εκτός από τον «χάρτη» των προστατευόμενων περιοχών, η σημαντικότερη από τις αλλαγές που φέρνει το νέο σχέδιο νόμου είναι η επίλυση του χρονίζοντος χρηματοδοτικού προβλήματος των φορέων, με τη σταδιακή ανάληψη των λειτουργικών τους εξόδων από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ποσό είναι μικρό, περί τα 7 εκατ. ευρώ ετησίως και μέχρι το 2015 καλύπτονταν πλήρως από κοινοτικούς πόρους, ενώ την τελευταία διετία «μεταβατικά» από το Πράσινο Ταμείο.

Η μεταβατική περίοδος θα διαρκέσει έως το 2019, οπότε και θα προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ μόνιμο προσωπικό (σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι θέσεις προσλήψεων που ενέρκιναν οι θεσμοί για το 2018 έχουν ήδη καλυφθεί από άλλα υπουργεία και φορείς του Δημοσίου). Εντωμεταξύ θα προσδιοριστούν οι ανάγκες (χρηματοδοτικές, σε προσωπικό κλπ) των νέων φορέων, καθώς αυτοί θα είναι πολύ μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους σημερινούς (προκειμένου να καλύψουν όλες τις Natura).

Ως προς το ρόλο των φορέων, παραμένει γνωμοδοτικός, χωρίς αποφασιστικό λόγο και ενίοτε ελεγκτικός, καθώς έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν προς τις αρμόδιες αρχές τυχόν παραβιάσεις. Μπορούν όμως να αναλάβουν τεχνικά ή άλλα έργα στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και τη διαχείριση δημοσίων εκτάσεων, αλλά και την αγορά και μίσθωση ιδιωτικών.

Πρώτες αντιδράσεις

«Το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση έχει αρκετά θετικά σημεία», εκτιμά ο Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. «Πάυει να υφίσταται θέμα κατάργησης ή συγχωνεύσεων των φορέων διαχείρισης, καλύπτονται όλες οι Natura ενώ φαίνεται διάθεση να επεκταθούν. Επίσης υπάρχει επιτέλους κάλυψη του έργου τους από τον προϋπολογισμό. Στα αρνητικά, οι φορείς φαίνεται να μπαίνουν και πάλι σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας έως το 2019 που σημαίνει ότι το έργο τους για τα επόμενα 1-2 χρόνια θα είναι απλά να παραμείνουν στα πόδια τους. Επίσης, η μείωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων των φορέων περιορίζει τις δυνατότητες συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Ευτυχώς δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης συμβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσουν καθώς χωρίς συνδιαχείριση δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχία. Τέλος, σε συδνυασμό με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν διακρίνεται ο κατεθυντήριος ρόλος του υπουργείου, καθώς απουσιάζει η δομή εκείνη που θα κατευθύνει τον συνολικό σχεδιασμό».