Υψηλότεροι στόχοι για την ανακύκλωση

Υψηλότεροι στόχοι για την ανακύκλωση

2' 15" χρόνος ανάγνωσης

Νέοι, ακόμα πιο φιλόδοξοι στόχοι για την ανακύκλωση εγκρίθηκαν χθες από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ανάμεσα σε αυτούς, η ανακύκλωση του 55% όλων των αστικών αποβλήτων και του 65% των συσκευασιών έως το 2025, η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (λ.χ. εντομοκτόνα) έως το 2022 και των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως το 2025.

Την έγκριση των νέων κανόνων -που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την «κυκλική οικονομία»- ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έως το 2025 πρέπει να ανακυκλώνονται το 55% των αστικών αποβλήτων, το 60% έως το 2030 και το 65% έως το 2035. Πιο φιλόδο-ξοι είναι οι στόχοι για τα απορρίμματα συσκευασίας, η ανακύκλωση των οποίων πρέπει να φθάσει το 65% έως το 2025 και το 70% έως το 2030.

Οι ειδικότεροι στόχοι ανά υλικό είναι διαφορετικοί: έως το 2025 πρέπει να ανακυκλώνονται το 50% των πλαστικών, το 70% των σιδηρούχων, το 50% του αλουμινίου, το 70% του γυαλιού, το 75% του χαρτιού και του χαρτονιού. Οι στόχοι ανεβαίνουν αισθητά μέσα σε μία πενταετία: έως το 2030 πρέπει να ανακυκλώνονται το 50% των πλαστικών, το 80% των σιδηρούχων, το 60% του αλουμινίου, το 75% του γυαλιού, το 85% του χαρτιού και χαρτονιού. Ειδικοί στόχοι τίθενται και για τις συσκευασίες από ξύλο (λ.χ. παλέτες): 25% έως το 2025 και 30% έως το 2030.

Ενδιαφέρον είναι ότι τη στιγμή που η χώρα μας δεν έχει πετύχει καν τη χωριστή συλλογή των τεσσάρων βασικών υλικών, η Ευρωπαϊκή Ενωση θέτει νέους κανόνες χωριστής συλλογής: τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά έως το 2022, τα βιολογικά απόβλητα έως το 2023 και τα κλωστοϋφαντουργι-κά έως το 2025.

Αντίθετα, έως το 2035 η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ πρέπει να μειωθεί στο 10% ή λιγότερο των συνολικά παραγόμενων απορριμμάτων. Η αποτέφρωση απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας «χαμηλώνει» ακόμα περισσότερο στην προτιμώμενη από την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία ιεραρχία, καθώς όπως επισημαίνεται είναι αντίθετη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας (που προάγει την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των πόρων).

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι η νέα νομοθεσία θα εισάγει για πρώτη φορά στόχους για την σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε. και για την ανάσχεση των θαλάσσιων απορριμμάτων, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ στους τομείς αυτούς.

«Η τελική έγκριση νέων ενωσιακών κανόνων για τα απόβλητα από το Συμβούλιο σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη. Οι νέοι στόχοι για την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή χαράζουν μια αξιόπιστη και φιλόδοξη πορεία για την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων στην Ε.Ε.», δήλωσε χθες ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Καρμένου Βέλα. «Από εδώ και στο εξής, η κύρια αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι υποσχέσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δέσμη μέτρων για τα απόβλητα θα επιτευχθούν στην πράξη».