Η κλιματική αλλαγή μεγάλη απειλή για τον πλανήτη

Η κλιματική αλλαγή μεγάλη απειλή για τον πλανήτη

2' 11" χρόνος ανάγνωσης

Μνημόνιο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλου εκπαιδευτικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή υπέγραψαν η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ). Το πρόγραμμα, που θα έχει διάρκεια τριών ετών (2019-2021), θα βασίζεται στις έρευνες της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της ΤτΕ.

Οπως τονίζουν οι δύο οργανισμοί, η κλιματική αλλαγή είναι το περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί περισσότερο την παγκόσμια κοινότητα σήμερα, απειλώντας άμεσα πολλές και σημαντικές πτυχές της ζωής στον πλανήτη. Οι πρόσφατες καταστροφές στη χώρα μας και οι τραγικές συνέπειές τους αποτελούν δείγμα των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Η ενημέρωση της νέας γενιάς, που θα υποστεί αυτές τις επιπτώσεις, ώστε να προετοιμαστεί να τις αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικότερα, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση.

Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι να κατανοήσουν οι επισκέπτες του, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι μαθητές, τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο σε επιμέρους τομείς (γεωργία – κτηνοτροφία, δασοπονία, βιοποικιλότητα, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, υδάτινοι πόροι, παράκτιες ζώνες, τουρισμός, ενέργεια, υποδομές – μεταφορές, υγεία, πολιτιστική κληρονομιά κ.λπ.) και τι σημαίνει προσαρμογή και λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της.

Αξιόπιστο εργαλείο

Το έργο της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) που συστήθηκε τον Μάρτιο του 2009, με στόχο τη μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και χρήσιμο εργαλείο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ΕΜΕΚΑ έχει εκπονήσει πλήθος ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, ενώ το 2016 ολοκλήρωσε τη συγγραφή του Σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η πιο πρόσφατη μελέτη της (2018) έχει τίτλο «The Economics of Climate Change» και παρέχει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων των οικονομικών της κλιματικής αλλαγής.

Τo Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1964 από τον Αγγελο και τη Νίκη Γουλανδρή, για να λειτουργήσει έγκαιρα ως κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Οι συλλογές του αριθμούν χιλιάδες δείγματα και αποτελούν πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο, τις τράπεζες δεδομένων της χώρας μας, τη βάση για κάθε επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής. Με εξειδικευμένο προσωπικό οδηγεί χιλιάδες παιδιά στους εκθεσιακούς του χώρους και τα εισάγει στη λειτουργία του φυσικού και ζωικού κόσμου και στην αλληλεξάρτηση και ισορροπία των οικοσυστημάτων. Με το παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), μελετά και παρακολουθεί τη φύση, τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα και προωθεί πολιτικές, μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και την αειφορική διαχείρισή τους.