ΥΓΕΙΑ

Νέες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας

Νέες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας

Ο όρος "ιατρικός τουρισμός" δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών, τον άμεσο και τον έμμεσο ιατρικό τουρισμό. Ο άμεσος κατευθύνεται από την έμπρακτη ανάγκη για την παροχή κάποιας υπηρεσίας, ενώ ο έμμεσος από τον προορισμό, το κόστος και την ποιότητα αυτής. Οι υπηρεσίες αιμοκάθαρσης κατά τεκμήριο συγκαταλέγονται στον άμεσο ιατρικό τουρισμό, αφού ένας νεφροπαθής θα πρέπει να εξασφαλίσει θέση για αιμοκάθαρση, ως προϋπόθεση για να επισκεφθεί την Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει και για κάποιον που υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες, ειδικές φυσιοθεραπείες κ.λπ. και πρέπει να επισκεφθεί κάποια κλινική ή κέντρο αποκατάστασης για να εξυπηρετηθεί κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. Αντίθετα, ο έμμεσος ιατρικός τουρισμός περιλαμβάνει υπηρεσίες επεμβατικής αισθητικής, τεχνητής γονιμοποίησης, χειρουργικής ορθοπεδικής και άλλες, όπου το κριτήριο για την επιλογή της χώρας είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το κόστος τους και η πρόσβαση σε αυτές στην χώρα προέλευσης.

Σύμφωνα με έρευνες,  ο κύριος όγκος από τους νεφροπαθείς κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους οποίους υπάρχουν επίσημα στοιχεία και οι οποίοι καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά τους ταμεία) επιλέγει ως προορισμό για τις διακοπές του την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Με τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει θέσει τον πήχη πολύ υψηλά όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και κερδίζει έδαφος σε σχέση με άλλες χώρες που υποδέχονται επισκέπτες ασθενείς.

Νέες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας-1

Ο Όμιλος Nephroxenia είναι ο δεύτερος στην Ελλάδα που επενδύει στην ίδρυση μονάδων σε τουριστικούς προορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει σε ασθενείς από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν περιοχές με μεγάλη τουριστική ζήτηση όπως είναι η Κρήτη, η Χαλκιδική και πρόσφατα η Κέρκυρα, προορισμός που δεν μπορούσαν να επισκεφθούν οι τουρίστες στο παρελθόν, καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενηθούν στις δημόσιες δομές οι οποίες μετά βίας κάλυπταν τις ανάγκες των Ελλήνων νεφροπαθών.

Σκοπός του Ομίλου Nephroxenia είναι να κάνει την Ελλάδα το νούμερο ένα προορισμό για διακοπές αιμοκάθαρσης παγκοσμίως. Σε συνδυασμό με τις επενδύσεις και την συνεχή ανάπτυξη που παρατηρείται στη χώρα στον τομέα των υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.) και της φιλοξενίας, η προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών ασθενών είναι εφικτή είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά (γκρουπ) σε συνεργασία με τις κατά τόπους περιφέρειες και τους συνδέσμους ξενοδόχων. Με την λειτουργία της μονάδας στην Κέρκυρα ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της επένδυσης που αφορούσε τους τουριστικούς προορισμούς. Σε δεύτερο χρόνο, εξετάζεται η δραστηριοποίηση του Ομίλου και στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας με διαφορετική προσέγγιση, αυτή των Αστικών Κέντρων Αιμοκάθαρσης (Urban Dialysis Centers).

https://www.nephroxenia.com