ΥΓΕΙΑ

Πρόταση διαΝΕΟσις για ανασυγκρότηση του ΕΣΥ

Πρόταση διαΝΕΟσις για ανασυγκρότηση του ΕΣΥ

Αλλαγές εκ βάθρων στον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και χρηματοδότησης του συστήματος υγείας με, μεταξύ άλλων, μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας στο ΕΣΥ και μετατροπή του ΕΟΠΥΥ σε οργανισμό που θα συγκεντρώνει όλους τους δημόσιους πόρους υγείας, περιλαμβάνει η πρόταση της διαΝΕΟσις για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Με την κοινή διαπίστωση ότι το σημερινό ΕΣΥ «καρκινοβατεί» και πρέπει άμεσα να αλλάξει, οι καθηγητές και συντάκτες της πρότασης της διαΝΕΟσις, Γιάννης Κυριόπουλος, Ιωάννης Υφαντόπουλος, Ιωάννης Τούντας, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Κυριάκος Σουλιώτης, Χρήστος Λιονής και Αναστάσιος Φιλαλήθης, παρουσίασαν στη διάρκεια του πανελλήνιου συνεδρίου για τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας, που ξεκίνησε χθες στο Caravel, τις παθογένειες του συστήματος και τους βασικούς άξονες της πρότασης.

Οπως ανέφεραν, στην Ελλάδα η ικανοποίηση των πολιτών στο σύστημα υγείας είναι η χαμηλότερη στην Ε.Ε., οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι οι υψηλότερες της Ευρώπης και αγγίζουν το 38%, ενώ το 9%-10% των νοικοκυριών βιώνει «καταστροφικές δαπάνες υγείας», δηλαδή αναγκάζονται να θυσιάσουν βασικά αγαθά για να καλύψουν το κόστος περίθαλψης.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει «ο αδύνατος κρίκος» του συστήματος, ενώ απουσιάζει η στρατηγική προστασίας και προαγωγής υγείας.

Στον τομέα διοίκησης του συστήματος, οι ειδικοί προτείνουν τη δημιουργία ενός Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΝΠΙΔ) με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται προκειμένου το σύστημα υγείας να είναι πιο αποτελεσματικό. Οι ειδικοί προτείνουν, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη θέσπιση κινήτρων οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας σε τμήματα του ΕΣΥ.

Για τη χρηματοδότηση του συστήματος τονίζουν ότι θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να συγκεντρώνει όλους τους δημόσιους πόρους υγείας και να τους διαχειρίζεται συνολικά, ενώ προτείνουν να αξιοποιηθούν τα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η ιδιωτική δαπάνη υγείας για την αγορά υπηρεσιών μέσω συμπληρωματικής ασφάλισης (δημόσιας, ιδιωτικής ή κοινωνικής).