Το EIT Health υποστηρίζει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές startups του κλάδου της υγείας με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το EIT Health υποστηρίζει τις καινοτόμες ευρωπαϊκές startups του κλάδου της υγείας με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ

2' 3" χρόνος ανάγνωσης

Το EIT Health οργανώνει το RIS Innovation Call για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να υποστηρίξει φιλόδοξα και καινοτόμα έργα στον κλάδο της υγείας. Τη διετία 2019-2020, ενισχύθηκαν 28 ευρωπαϊκές κοινοπραξίες καινοτόμων επιχειρήσεων στην υγεία, με συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος του EIT Health RIS Innovation Call είναι να υποστηρίξει καινοτόμες ιδέες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στις πιο αναπτυσσόμενες περιοχές της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των πολλά υποσχόμενων ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων. Στον διαγωνισμό κάθε επιλεγμένο έργο λαμβάνει χρηματοδότηση, καθοδήγηση, ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβαση στο δίκτυο των κορυφαίων «παικτών» της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη, ώστε να αναπτύξουν τις καινοτόμες λύσεις τους.

Παράδειγμα ελληνικής συμμετοχής που ξεχώρισε αποτελεί η PredictOHSS, η ψηφιακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) «Ευγονία» και τη Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του Αριστετέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. H εφαρμογή ανταποκρίνεται στην ανάγκη των κλινικών χειρουργών για εξατομικευμένη πρόβλεψη βάσει του προφίλ κάθε ασθενούς. «Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε καινοτόμες πρωτοβουλίες υγείας, που παρέχουν νέες λύσεις και μπορούν να κάνουν τη ζωή των ασθενών, των ιατρών και του ιατρικού προσωπικού ευκολότερη και τη διαδικασία της θεραπείας πιο αποτελεσματική», επισημαίνει o Γιώργος Μέγας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστής του κόμβου του EIT Health για την Ελλάδα.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν αίτησή έως τις 15 Νοεμβρίου 2020 εδώ. Πληροφορίες και Πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • H πρόταση να υποβληθεί από συνεργατικό σχήμα μεταξύ μίας επιχείρησης (SME) (υποχρεωτικό) και τουλάχιστον έναν ακόμη συνεργάτη (ακαδημαϊκό ίδρυμα, ερευνητικό φορέα ή μονάδα υγειονομικής περίθαλψης).
  • Ο συντονιστής της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στην περιοχή NUT2, όπου βρίσκεται ένας από τους κόμβους του EIT Health. Στην περίπτωση της Ελλάδας ο συντονιστής πρέπει να έχει έδρα στην Αττική.
  • Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας σύμφωνα με το μοντέλο του CIMIT: Τα έργα που θα επιλεχθούν θα πρέπει αυστηρά να έχουν περάσει από το στάδιο IML 2 (Ιδέα) και να μπαίνουν στο στάδιο IML 3 (Proof of Concept) τουλάχιστον σε 2 από τους 4 τομείς).

Κάθε χρηματοδοτούμενο έργο λαμβάνει συνολικά έως και 75.000 ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτοποριακού προϊόντος ή της υπηρεσίας, με το μέγιστο ποσό ανά εταίρο να είναι 25.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση είναι πολύ ανταγωνιστική.

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ είναι ο κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Γιώργο Μέγα (email: [email protected], τηλ: 210 220 4921), ή στο EIT Health Innostars [email protected].