ΥΓΕΙΑ

Κολοσσιαία επένδυση της Laureate International Universities στην Ιατρική Σχολή

Κολοσσιαία επένδυση της Laureate International Universities στην Ιατρική Σχολή

Από το 2011, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει εξ ολοκλήρου στον μεγαλύτερο διεθνή πανεπιστημιακό οργανισμό Laureate InternationaI Universities, ο οποίος αποτελείται από 80 Πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν σε 28 χώρες, με σύνολο 1,000,000 φοιτητές. Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον έγκυρο, ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars ™). Το Πανεπιστήμιο έχει αξιολογηθεί με τον υψηλότερο δείκτη «5 Αστέρια» στους τομείς Διδασκαλία, Εγκαταστάσεις, Κοινωνική Ευθύνη, Διεθνοποίηση και Προσβασιμότητα/Στήριξη φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιιου Κύπρου είναι επίσης το πρώτο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα που εξασφάλισε δύο πιστοποιήσεις Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος, ενώ η Ιατρική Σχολή του έχει βραβευτεί με δύο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installation και Best Education Solution.

Το 2015, η Microsoft επέλεξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως στρατηγικό εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ένα από τα 100 που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κέρδισε το Ευρωπαικό Βραβείο EFFE Label 2015-2016, μέσα από μια διεξοδική διαδικασία διεθνούς επιτροπής αξιολόγησης, ανάμεσα σε 31 χώρες της Ευρώπης. Δημιούργησε το πρώτο “Science Shop” στη χώρα μας, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε.), και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 30 “Science Shops” που λειτουργούν στην Ευρώπη.

Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής είναι ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath.

Κέντρο Αριστείας η Ιατρική Σχολή

Η Ιατρική Σχολή στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα, με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου συνάδει απόλυτα με τις Οδηγίες της Ε.Ε., αλλά και με διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής είναι το αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο ανήκει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η Ιατρική Σχολή αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του δικτύου των 22 κέντρων αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα.

Κολοσσιαία επένδυση της Laureate International Universities στην Ιατρική Σχολή-1

Με 12,000 φοιτητές Ιατρικής και 220,000 φοιτητές στις Επιστήμες Υγείας σε 37 πανεπιστήμια σε 17 χώρες, η Laureate International Universities έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει «γιατρούς νέας γενιάς» οι οποίοι θα βελτιώσουν το επίπεδο υγείας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό γίνεται κατορθωτό με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο – το οποίο εφαρμόζεται και στην Κύπρο – με την χρήση Νέων Τεχνολογιών σε τομείς όπως την ανατομία, βιολογία και φυσιολογία και την πρωτοποριακή προσέγγιση με υπερσύγχρονα εργαστήρια προσομοίωσης. Το μοντέλο περιλαμβάνει  Κλινική Άσκηση και εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία από το πρώτο έτος σπουδών και διασύνδεση με εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, όπως το Εξωτερικό Συμβούλιο της σχολής, το οποίο ενισχύει συστηματικά το μαθησιακό μοντέλο.

Το πρόγραμμα της Ιατρικής έχει διάρκεια 6 χρόνων και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί τη βάση για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών.

Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Η Ιατρική Σχολή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στη εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία (problem-team-task-based learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική (virtual) μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου Το Βασικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ταχεία εισαγωγή των φοιτητών στην κλινική πράξη υπογραμμίζει τη σημασία της κλινικής εφαρμογής των βασικών επιστημών στην Ιατρική και χρησιμεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τον τομέα αυτό . Επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιατρικής Σχολής περιλαμβάνουν:

 • Σύγχρονη διδακτέα ύλη
 • Εκμάθηση μέσω τεχνολογίας
 • Υπερσύγχρονα εργαστήρια ρομποτικής προσομοίωσης
 • Έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, διεθνώς αναγνωρισμένο για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό του έργο
 • Κλινική εξάσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Άριστα εξοπλισμένο Κέντρο Δεξιοτήτων και Μάθησης μέσω Διαδικτύου
 • Έρευνα, πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας
 • Συνεχής μετεκπαίδευση και επιμόρφωση του υφιστάμενου διδακτικού δυναμικού

Οι υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν:

 • Αίθουσες Συνεδριάσεων
 • Αίθουσες Σεμιναρίων/Θαλάμων
 • Χώροι Προσομοίωσης Νοσηλευτηρίων
 • Εργαστήρια Βιοχημείας
 • Εργαστήρια Ανατομίας και Φυσιολογίας
 • Εργαστήρια Πολλαπλών Επιστημονικών Πεδίων
 • Εργαστήριο Ραδιολογίας
 • Εργαστήριο Ακτινολογίας
 • Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας
 • Εργαστήρια Κλινικών Δεξιοτήτων και Προσομοίωσης
 • Εργαστήριο Μικροβιολογίας
 • Χώροι Διαδραστικής Εκπαίδευσης
 • Βιβλιοθήκη

Κολοσσιαία επένδυση της Laureate International Universities στην Ιατρική Σχολή-2
Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας Γουλιάμος

«Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κρίνεται και συγκρίνεται με τα αρχαιότερα και καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Η επιλογή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από την Microsoft για τη λειτουργία του Microsoft Innovation Center βάζει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της καινοτομίας. Είναι το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο και την Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τo QS Top Universities (QS Stars ™) με τον υψηλότερο δείκτη «5 αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της εταιρικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών. Στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μετέχουν και δύο Νομπελίστες, και αυτό μας γεμίζει με υπερηφάνεια.»

Σχολή Θετικών Επιστήμων – Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής

Πτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή
 • Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία
 • Βιολογικές Επιστήμες
 • Διατροφή-Διαιτολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία  
 • Νοσηλευτική
 • Φαρμακευτική
 • Φυσικοθεραπεία

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Αθλητική Φυσικοθεραπεία
 • Επιστήμη του Αθλητισμού
 • Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία
 • Λογοπαθολογία  
 • Μαιευτική
 • Νοσηλευτική  

Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

 • Δημόσια Υγεία
 • Νοσηλευτική
 • Φυσικοθεραπεία  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.euc.ac.cy ή στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357-22 713000 και στο [email protected]