ΥΓΕΙΑ

Αρθροσκόπηση ώμου: Πότε είναι απαραίτητη;

pain

Η αρθροσκόπηση ώμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία των παρακάτω:

Σύνδρομο υπακρωμιακής τριβής – Impingement (Aκρωμιοπλαστική)

Πρόκειται για μια παθολογία του τένοντα των στροφέων και κυρίως του υπερακανθίου η οποία μπορεί να αφορά τόσο τους νέους αθλητές όσο και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τένοντας των στροφέων προστατεύει την κεφαλή του βραχιονίου και βρίσκεται κάτω ακριβώς από το ακρώμιο, δημιουργώντας τον υπακρωμιακό χώρο ο οποίος προστατεύεται από ένα ορογόνο θύλακο.

Κατά την άρση του χεριού προς τα πάνω ο υπακρωμιακός χώρος μειώνεται και κατά συνέπεια τραυματίζεται ο τένοντας των στροφέων. Αυτό μπορεί να επιδεινωθεί κατά την διάρκεια του χρόνου δημιουργώντας μία επώδυνη φλεγμονή η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ρήξη των στροφέων. Τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν είναι η μορφή του ακρωμίου κυρίως πρόσθια επιφάνεια αυτού, η παρουσία οστεοφύτων και η όποια μυϊκή ατροφία μπορεί να προκληθεί μετά από τραυματισμούς και οδηγεί σε συνεχή πρόσκρουση του τένοντα στον υπακρωμιακό χώρο. Η αντιμετώπιση του συνδρόμου υπακρωμιακής τριβής μπορεί να είναι συντηρητική και επί εμμονής των συμπτωμάτων χειρουργική – αρθροσκοπική.

Αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης (Αρθρίτιδα Ώμου)

Η αρθρίτιδα ώμου προκαλεί έντονο άλγος και αδυναμία κίνησης του ώμου και χρήζει αντιμετώπισης.

Η ακρωμιοκλειδική συνάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ κλειδός και πρόσθιας έσω περιοχής του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει την δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στην σύνθετη κίνηση του ώμου.

Με το πέρασμα του χρόνου σε νέους αθλητές αλλά κυρίως σε πιο μεγάλες ηλικίες, λόγω της επαναλαμβανόμενης τριβής της περιοχής μπορεί να παρουσιαστεί εκφύλιση – αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής με παρουσία οστεοφύτων. Η αρθρίτιδα αυτή προκαλεί έντονο άλγος και αδυναμία κίνησης του ώμου και χρήζει αντιμετώπισης. Η χειρουργική αντιμετώπιση αρθρίτιδας ώμου έχει θέση μετά από αποτυχία συντηρητικής θεραπείας και η αρθροσκοπική τεχνική μπορεί να δώσει άριστα αποτελέσματα.

Αποκατάσταση της αστάθειας του ώμου (Bankart lesion) – Εξάρθρημα Ώμου

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση είναι από την φύση της μια ασταθής άρθρωση. Στη σταθερότητα και στην ικανότητα μεγάλου εύρους κίνησης που την χαρακτηρίζει συμβάλουν δυναμικοί και στατικοί παράγοντες. Αυτοί είναι οι μύες της ωμικής ζώνης και οι σύνδεσμοι της περιοχής του ώμου. Κατά τη διάρκεια πιθανών τραυματισμών με το χέρι συνήθως  σε απαγωγή και έξω στροφή προκαλείται μία μετατόπιση της βραχιονίου κεφαλής και ολίσθηση αυτής έξω από την ωμογλήνη. Αυτό μπορεί να συμβεί πιο συχνά με πρόσθια κατεύθυνση (πρόσθιο εξάρθρημα) και λιγότερο συχνά με οπίσθια κατεύθυνση. Σε κάποιους νέους ανθρώπους μπορεί να συμβάλει στην πιο συχνή παρουσία εξαρθρημάτων μία ιδιοπαθής χαλαρότητα της άρθρωσης του ώμου. Η αστάθεια ώμου είναι μία παθολογία η οποία χωρίς αμφιβολία σε νέους ανθρώπους χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα αποτελέσματα σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι είναι καλύτερα όταν η αστάθεια ώμου αντιμετωπίζεται έγκαιρα και η αρθροσκοπική αντιμετώπιση έχει τον πρώτο λόγο. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ενδείκνυται και η ανοικτή χειρουργική αποκατάσταση.

Αποκατάσταση βλαβών της μακράς κεφαλής του δικεφάλου (slap lesion)

Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου αποτελεί έναν πολύ ισχυρό τένοντα και είναι ένας από τους δύο τένοντες του δικεφάλου βραχιονίου μυός. Ο Τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου συμβάλει στην σταθερότητα της βραχιονίου κεφαλής σε σχέση με την ωμογλήνη. Ο Τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου βρίσκεται σε επαφή με τον τένοντα των στροφέων και σταθεροποιείται ανατομικά στο βραχιόνιο οστού στην αύλακα του δικεφάλου. Στην ωμογλήνη στο άνω μέρος αυτής προσφύεται και βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον επιχείλιο χόνδρο. Μετά από μακροχρόνια χρήση και επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς μπορεί να παρουσιάσει φλεγμονή με έντονα συμπτώματα πόνου τόσο κατά την κίνηση όσο και εν ηρεμία. Κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες συνυπάρχει εκφύλιση των ινών του τένοντα η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί εύκολα με πολύ καλά αποτελέσματα αρθροσκοπικά με τη μέθοδο της τενοντομίας του δικεφάλου. Σε περιπτώσεις που συνυπάρχει βλάβη στο πέταλο των στροφέων μπορεί να πραγματοποιηθεί πάντα αρθροσκοπικά τενοντόδεση της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και αποκατάσταση μαζί με την βλάβη των στροφέων. Σε νέους αθλητές κυρίως αθλημάτων ρήψεων παρουσιάζεται η παθολογία της αποκόλλησης του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου από την ωμογλύνη (SLAP LESION) η οποία αντιμετωπίζεται μόνο αρθροσκοπικά με καλά αποτελέσματα και επανένταξη των αθλητών.

Ασβεστοποιός τενοντίτιδα

Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου – ασβεστοποιός (τενοντίτιδα του ώμου) είναι μία πολύ επώδυνη παθολογία του ώμου. Η τενοντίτιδα ώμου μιμείται  τα συμπτώματα της υπακρωμιακής προστριβής με έντονο πόνο ο οποίος δεν υποχωρεί εύκολα με συντηρητική αγωγή. Τα συμπτώματα της τενοντίτιδας ώμου μπορούν να διαρκέσουν από 1 εβδομάδα έως και πάνω από μήνα. Η εναπόθεση των αλάτων  ασβεστίου στην μάζα του πετάλου των στροφέων  και η συνοδός θυλακίτιδα του υπακρωμιακού θυλάκου προκαλούν την παραπάνω συμπτωματολογία.

Μετά την συντηρητική αγωγή (αντιφλεγμονώδη – φυσιοθεραπεία – τοπική έγχυση κορτιζόνης) τα συμπτώματα υποχωρούν χωρίς να είναι απαραίτητη η εξαφάνιση ακτινολογικά της ασβέστωσης. Σε επίμονες καταστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στην συντηρητική αγωγή η αρθροσκοπική θεραπεία του συνδρόμου έχει άριστα αποτελέσματα στην τενοντίτιδα ώμου.

Γράφει ο Νικόλαος Πισκοπάκης, Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών