ΥΓΕΙΑ

Απώλειες στα κέντρα υγείας

1--421
11--12

Αρνητικό αποτύπωμα έχουν αφήσει τα χρόνια της κρίσης στη λειτουργία των κέντρων υγείας της χώρας, τα οποία προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών με λιγότερο ιατρικό και λοιπό προσωπικό αλλά και μηχανήματα, σε σχέση με μία πενταετία πριν. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή την οποία δημοσιοποίησε, χθες, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ελλάδα λειτουργούσαν το 2016 204 κέντρα υγείας.

Από την κατανομή τους στις 13 περιφέρειες της χώρας προκύπτει ότι τα περισσότερα βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία (33 κέντρα), στην Πελοπόννησο (23 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (21 κέντρα). Στον αντίποδα βρίσκονται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 7 κέντρα υγείας και η Δυτική Μακεδονία με 6.

Συγκριτικά με το 2012, η δυναμικότητά τους σε κλίνες –κυρίως βραχείας νοσηλείας– μειώθηκε από 992 σε 928 το 2016. Μεγάλη μείωση καταγράφεται και στο ιατρικό προσωπικό που τα στελεχώνει.

Ειδικότερα, οι 2.049 γιατροί που υπηρετούσαν στις μονάδες το 2012, μειώθηκαν σε 1.671 το 2013 και σε 1.616 το 2014. Μικρή ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό έλαβαν τα κέντρα υγείας το 2015 και το 2016 φτάνοντας στους 1.674 γιατρούς, αριθμός ωστόσο που παραμένει χαμηλός σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα.

Μάλιστα, η ενίσχυση αυτή αφορούσε κυρίως τις μονάδες της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ αντίθετα σημαντικές «απώλειες» είχαν και το 2016 τα 7 κέντρα υγείας του Βορείου Αιγαίου (οι 52 γιατροί μειώθηκαν σε 38), τα 16 κέντρα υγείας της Ηπείρου (μείωση 22% του ιατρικού προσωπικού) και τα 17 κέντρα υγείας της Θεσσαλίας (μείωση 15,5%).

Αντίθετα, σταθερή εικόνα –με μικρές αυξομειώσεις– παρουσιάζει η στελέχωση των κέντρων υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό (2.096 νοσηλευτές/τριες το 2012 και 2.136 το 2016). Τραγική, όμως, είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων (πλην ιατρών και νοσηλευτών): το 2012 υπηρετούσαν 2.292 άτομα λοιπό προσωπικό, αριθμός που μειωνόταν συνεχώς τα χρόνια που ακολούθησαν, φτάνοντας το 2016 σε 1.657.

Αρνητικό πρόσημο λαμβάνει και ο τεχνολογικός εξοπλισμός τους –από πλευράς ποσότητας– την πενταετία 2012-2016.

Ειδικότερα, το 2016 τα κέντρα υγείας της χώρας είχαν συνολικά στις εγκαταστάσεις τους 2.288 ιατρικά μηχανήματα (ακτινοδιαγνωστικά, μηχανήματα τεχνητού νεφρού, υπερηχογράφοι, ηλεκτροεγκεφαλογράφοι, ηλεκτροκαρδιογράφοι, οδοντιατρικά, μικροσκόπια, απινιδωτές κ.ά.), έναντι 2.397 το 2012.

Εντονα αποδυναμωμένα εμφανίζονται το 2016 σε σχέση με το 2015 τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ειδικότερα, οι οκτώ μονάδες υγείας των συγκεκριμένων νησιών το 2016, είχαν σημαντικές απώλειες νοσηλευτικού προσωπικού (από 48 νοσηλευτές το 2015 έμειναν με 35, ήτοι μείωση της τάξεως του 27,1%), προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων (μείωση 17,9%) και ιατρικών μηχανημάτων (μείωση 10,9%).