ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επαναφορά της μνήμης σε ηλικιωμένους

Επαναφορά της μνήμης σε ηλικιωμένους

Η έκπτωση της μνήμης, που είναι συνέπεια της γήρανσης, μπορεί να αντιστραφεί χρησιμοποιώντας μία ακίνδυνη μορφή ηλεκτρικής διέγερσης του εγκεφάλου. Τα ευρήματα των επιστημόνων μπορεί να μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε γιατί κάποιες γνωστικές δεξιότητες εμφανίζουν σημαντική μείωση με το πέρασμα των ετών, ενώ ταυτόχρονα γεννούν και νέες ελπίδες για την εξεύρεση καινοτόμων θεραπειών.

Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Ρόμπερτ Ρέινχαρτ, νευροβιολόγος στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης, που συντόνισε τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, «οι μεταβολές που εξαρτώνται από την ηλικία δεν είναι αμετάβλητες. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία της ανώτερης λειτουργικής μνήμης στα επίπεδα που κάποιος διέθετε σε πολύ νεότερη ηλικία».

Η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε σε εκείνο το γνωσιακό κέντρο που ονομάζεται «λειτουργική μνήμη», το σύστημα του εγκεφάλου που διατηρεί πληροφορίες για βραχυπρόθεσμα διαστήματα, ενώ λαμβάνουμε αποφάσεις ή κάνουμε υπολογισμούς. Η λειτουργική μνήμη έχει κομβική σημασία για ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως είναι η αναγνώριση προσώπων, η πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων αλλά και η πλοήγηση σε νέα περιβάλλοντα. Η λειτουργική μνήμη παρουσιάζει σημαντική έκπτωση της ισχύος της με το πέρασμα των ετών, ακόμα και αν το άτομο δεν πάσχει από γεροντική άνοια. Ενας παράγων που οδηγεί σε αυτή την έκπτωση θεωρείται η αποσύνδεση ανάμεσα σε δύο εγκεφαλικά συστήματα, τα οποία είναι γνωστά ως προμετωπιαία και κροταφική περιοχή.

Συντονισμός περιοχών

Στους νέους ανθρώπους η λειτουργία των δύο περιοχών είναι συντονισμένη, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, στους πιο ηλικιωμένους αυτή η ανταλλαγή δεν είναι τόσο καλά συγχρονισμένη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιδείνωση των νευρικών συνδέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου.

Για τη μελέτη εξετάστηκαν σε καθήκοντα της λειτουργικής μνήμης 42 άνθρωποι, 20-29 ετών και 42 άτομα ηλικίας από 60 έως 76 ετών. Η ομάδα των ηλικιωμένων ήταν βραδύτερη και ολιγότερο ακριβής στις απαντήσεις της. Στη συνέχεια οι επιστήμονες υπέβαλαν τους ηλικιωμένους εθελοντές σε 25λεπτη μη επεμβατική εγκεφαλική διέγερση, που στόχευε στον συντονισμό των δύο εγκεφαλικών περιοχών με τη βοήθεια ηλεκτρικών ώσεων μέσω του κρανίου. Μετά την παρέμβαση η λειτουργική μνήμη των πιο ηλικιωμένων βελτιώθηκε τόσο ώστε να είναι παρόμοια με αυτή των νεότερων εθελοντών. Η επενέργεια της ηλεκτρικής διέγερσης διήρκεσε για 50 λεπτά.

Οπως επισημαίνει ο Ρέινχαρτ «είδαμε τη μεγαλύτερη βελτίωση σε ανθρώπους που είχαν τη χειρότερη αρχική απόδοση. Πρόκειται για μία καλή είδηση όσον αφορά την κλινική μας εργασία σε ανθρώπους που διαθέτουν τέτοιου είδους γνωσιακές διαταραχές».

Ωστόσο, ο καθηγητής Ρόμπερτ Χάουαρντ του τμήματος Ψυχιατρικής Τρίτης Ηλικίας στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, τονίζει ότι αυτή η πρόσκαιρη βελτίωση μπορεί να έχει κόστος, καθώς ενδέχεται να επιδεινώνει άλλους τομείς γνωσιακής λειτουργίας.

Τέλος, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι προκειμένου να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης, πρέπει να εκπονηθούν μεγαλύτερες έρευνες με περισσότερους συμμετέχοντες.