ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θωρακίζει την Εθνική Οικονομία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θωρακίζει την Εθνική Οικονομία

Τεχνολογία και επιστήμες οδηγούν με ταχύτητα σε μια νέα εποχή, όπου η υπευθυνότητα και η βιωσιμότητα αποτελούν ζητούμενο κάθε πολίτη, επιχείρησης και κοινωνίας. Η Vodafone στέκεται δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για πρόοδο και ευημερία, αναλαμβάνοντας δράση για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και συμμετέχοντας αποφασιστικά στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Η εταιρεία, που απασχολεί σήμερα άμεσα και έμμεσα 3.940 εργαζόμενους, έχει συνεισφέρει την τελευταία χρονιά με €885 εκατ. στην Εθνική Οικονομία, ξεπερνώντας συνολικά τα €2 δισ. επενδύσεων τα τελευταία 12 χρόνια. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενδυναμώνει πολίτες και επιχειρήσεις με καινοτόμες τεχνολογίες και εύκολες στη χρήση τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή. Για το σκοπό αυτό, υλοποίησε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €500 εκατ. για την ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας και δικτύων νέας γενιάς, που περιλαμβάνει και την πρώτη μεγάλης κλίμακας υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία καινοτομεί μέσα από εφαρμογές Internet of Things (ΙοΤ) που συμβάλλουν στη διαμόρφωση έξυπνων πόλεων,  βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και χρόνο.

Στη δημιουργία της ψηφιακής κοινωνίας του μέλλοντος καθοριστικό ρόλο έχει η ισότιμη συμμετοχή όλων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ζωής κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση, φύλο ή ηλικία. Για το λόγο αυτό η εταιρεία στηρίζει πρακτικά τη μητρότητα καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, εφαρμόζει προγράμματα επιστροφής στην αγορά εργασίας, ενώ προωθεί τη νεανική απασχόληση και την καλλιέργεια των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων. Σταθερός αρωγός στο έργο για την ισότιμη συμμετοχή αποτελεί το πολυετές πλάνο κοινωνικών επενδύσεων που υλοποιείται με συνέπεια από το Ίδρυμα Vodafone και αγγίζει τα €5,6 εκατ., με στόχο την προαγωγή της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θωρακίζει την Εθνική Οικονομία-1

Στον τομέα της δράσης της για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου πλανήτη, η Vodafone εργάζεται εδώ και χρόνια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, επενδύοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Η μετάβαση σε χρήση ενέργειας προερχόμενη από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2025, αποτελούν τον βασικό στρατηγικό άξονα δράσης για την κλιματική αλλαγή που αναλαμβάνει ο Όμιλος Vodafone. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Vodafone Ελλάδος ακολουθεί το πρότυπο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της, από το σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών που προωθεί στην αγορά μέχρι τη χρήση και την απόρριψη από τους πελάτες της.

Παράλληλα, επικεντρώνει τη δραστηριότητά της με συστηματικές ενέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στη διαχείριση αποβλήτων στη βάση της αρχής μειώνω-επαναχρησιμοποιώ-ανακυκλώνω και στη χρήση και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το σύνολο των προγραμμάτων που εφαρμόζει η εταιρεία πέτυχε το 2018-2019 ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας ~37% για την ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο σταθερής και κινητής και απέτρεψε την εκπομπή περισσότερων από 49.353 τόνων CO2e στην ατμόσφαιρα.