ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαγωνισμός ιδεών για το ελληνικό e-reader


Διαγωνισμός ιδεών για το ελληνικό e-reader

Διαγωνισμός ιδεών για το ελληνικό e-reader-1
Διαγωνισμός ιδεών για τη δημιουργία ενός
ελληνικού Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων (e-reader).

Ανοικτή δημόσια διαβούλευση για έναν πρωτότυπο διαγωνισμό ιδεών
ξεκίνησε στον δικτυακό τόπο b.ook.gr (http://b.ook.gr). Στόχος του
διαγωνισμού είναι να κατατεθούν εμπνευσμένες ιδέες και προτάσεις
για τη δημιουργία ενός πρότυπου εγχώριου ψηφιακού αναγνώστη βιβλίων
(e-book reader), καθώς και του περιβάλλοντος υποστήριξής του, που
θα απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς της Ελλάδας,
προκειμένου να ενισχυθεί ο χώρος της εκπαίδευσης και να βελτιωθεί η
εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα μας μέσω των νέων τεχνολογιών. Η
ενίσχυση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού
συστήματος είναι ο απώτερος στόχος του Ανοιχτού Διαγωνισμού Ιδεών
Ψηφιακού Αναγνώστη Βιβλίων (e-book reader), ο οποίος είναι μια
πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας Ελεύθερου
Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (EEΛ/ΛΑΚ) και τελεί υπό την
αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού. Το τελικό
κείμενο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού θα προκύψει από τη
διαδικτυακή διαδικασία Διαβούλευσης, στην οποία καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν καταθέτοντας τα δικά τους σχόλια και
προτάσεις μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2009.

Πέραν της συσκευής, βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η
δημιουργία του «οικοσυστήματος» υποστήριξής του, εστιασμένου στις
ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για την επίτευξη
των στόχων του διαγωνισμού, θεωρείται απαραίτητη η αντιμετώπιση του
ζητήματος με σφαιρικό/διεπιστημονικό τρόπο που θα «γεννήσει»
προτάσεις για τη συσκευή (υλικό, λογισμικό, διεπαφή χρήστη-user
interface, διασύνδεση, δικτύωση, κ.λπ.), το διαδικτυακό περιβάλλον
χρήσης των συσκευών και διανομής περιεχομένου από διδασκόμενους και
διδάσκοντες, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα ενσωματωθεί
το e-reader στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς
κανέναν περιορισμό. Λόγω της σφαιρικής/διεπιστημονικής θεώρησης του
θέματος, ενθαρρύνεται η συμμετοχή διαφόρων επιστημόνων και ειδικών
σε ομάδες συνεργασίας. Μηχανικοί, παιδαγωγοί, προγραμματιστές,
σχεδιαστές και ειδικοί σε ζητήματα εκδόσεων μπορούν να συγκροτήσουν
ομάδες εργασίας, με τη σύνθεση που θεωρούν ότι θα αποδώσει την
καλύτερη δυνατή πρόταση.

Αποτέλεσμα του Διαγωνισμού θα είναι η βράβευση τριών προτάσεων
με χρηματικά βραβεία 15.000, 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα. Η
πρόταση που θα πάρει το πρώτο βραβείο, θα λάβει επιπλέον
χρηματοδότηση προκειμένου να δημιουργήσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο
της συσκευής και του διαδικτυακού πλαισίου υποστήριξης λειτουργίας
της. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις
από την εννεαμελή επιτροπή αξιολόγησης, είναι η ευστοχία, η
διεπιστημονική προσέγγιση και ο καινοτόμος χαρακτήρας της
ιδέας.


www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ