ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπέρ της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου το 99% των εκπαιδευτικών


Υπέρ της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου το 99% των
εκπαιδευτικών

Υπέρ της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου το 99% των εκπαιδευτικών-1
«Το 81% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι
χρειάζεται συνδυασμός εκπαιδευτικού υλικού (online και offline
υλικό, επιμορφωτικά σεμινάρια και e-learning
εφαρμογές).

Το 99% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η ασφαλής χρήση του
Διαδικτύου πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο. Αυτό προκύπτει από
διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η Δράση Ενημέρωσης
Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς
Διαδικτύου για να συγκεντρώσει τις απόψεις των Ελλήνων
εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διδασκαλία της ασφαλούς χρήσης του
Διαδικτύου στα σχολεία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενόψει του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασφαλούς Διαδικτύου 2009, που θα λάβει
χώρα στο Λουξεμβούργο στις 22-23 Οκτωβρίου, με κύριο άξονα εργασιών
την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου μέσα από το σχολικό
περιβάλλον. Το σχετικό ερωτηματολόγιο συμπλήρωσαν 679 εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα.

Άλλα αποτελέσματα της έρευνας ήταν:

«Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση κρίνεται ως η πιο κατάλληλη βαθμίδα
για να ξεκινήσει η εκπαίδευση στο Διαδίκτυο από το 70% των
εκπαιδευτικών. Ένα ποσοστό 19% επιλέγει το Γυμνάσιο και ένα
σημαντικό ποσοστό της τάξης του 11% θεωρεί ότι η εκπαίδευση στην
ασφαλή χρήση του Διαδικτύου πρέπει να ξεκινά από το
Νηπιαγωγείο.

«Αναφορικά με τη μορφή του μαθήματος, το 45% των εκπαιδευτικών
θεωρεί ότι πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο μάθημα της
πληροφορικής, το 28% θεωρεί ότι πρέπει να είναι διαθεματικό, ενώ το
14% θεωρεί ότι πρέπει να έχει τη μορφή σεμιναρίου που θα λαμβάνει
χώρα ανά τακτά διαστήματα. Μικρότερα ποσοστά (5%) συγκέντρωσαν
επιλογές, όπως: αυτόνομο με βαθμό και αυτόνομο χωρίς βαθμό.

«Τα πέντε πιο σημαντικά θέματα που θεωρούν ότι πρέπει να
περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση αυτή είναι:

– Βασικές αρχές σωστής χρήσης του Διαδικτύου (72% των
απαντήσεων)

– Προστασία προσωπικής ζωής (63%)

– Σωστή διαχείριση της επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου (chat, forum
κ.λπ.) (57%)

– Αξιοπιστία διαδικτυακού περιεχομένου (44%)

– Αξιοποίηση της θετικής πλευράς του Διαδικτύου (41%)

«Το 81% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι χρειάζεται συνδυασμός
εκπαιδευτικού υλικού (online και offline υλικό, επιμορφωτικά
σεμινάρια και e-learning εφαρμογές) και όχι μεμονωμένες λύσεις,
ώστε να διδαχθεί ένα τέτοιο μάθημα.

«Στη ανοιχτή ερώτηση αναφορικά με τις ανάγκες των παιδιών σε
σχέση με την εκπαίδευση στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, οι
εκπαιδευτικοί έδωσαν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής
ικανότητας και σκέψης, στην ανάπτυξη μηχανισμών αυτοπροστασίας,
στην κατανόηση των κινδύνων, στην διαφύλαξη των προσωπικών
δεδομένων, στη σωστή διαχείριση και χρήση διαδικτυακών μορφών
επικοινωνίας και στην αξιοπιστία της διαδικτυακής πληροφορίας,
τονίζοντας τη σημασία της βιωματικής εκπαίδευσης επάνω στα θέματα
αυτά. Παραθέτουμε κάποιες ενδιαφέρουσες απόψεις:

«Στην ερώτηση για τις αλλαγές που ενδεχομένως χρειάζεται να
υλοποιηθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορέσει
επιτυχώς να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα η εκπαίδευση της
ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν τις
ανάγκες των σχολείων σε υλικοτεχνική υποδομή και ειδικότερα στην
ανάγκη διασύνδεσής των σχολικών εργαστηρίων με το Διαδίκτυο σε
διαρκή βάση. Πολλοί έκαναν λόγο για απαρχαιωμένα λειτουργικά
συστήματα, για ελάχιστους υπολογιστές, ακόμα και για πλήρη απουσία
εργαστηρίων. Τονίστηκε ακόμη, η ανάγκη ουσιαστικής επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αναλάβουν ένα τέτοιου είδους
μάθημα. Πολλοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν στην ανάγκη
εισαγωγής του μαθήματος της πληροφορικής στο Δημοτικό, καθώς πλέον
τα παιδιά αποκτούν υπολογιστή πολύ νωρίτερα από ό,τι ξεκινούν τα
μαθήματα πληροφορικής στο σχολείο. Τέλος, αρκετοί ζητούν την αύξηση
των ωρών διδασκαλίας της πληροφορικής σε όλες τις βαθμίδες με τη
χρήση του Διαδικτύου κατά τη διάρκεια όλων των μαθημάτων
(διαθεματική προσέγγιση).


www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ