ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ευέλικτες λύσεις σταθερής τηλεφωνίας


Ευέλικτες λύσεις σταθερής τηλεφωνίας

Ευέλικτες λύσεις σταθερής τηλεφωνίας-1
Προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας από
Vodafone, WIND, Cosmote.

Τα πρώτα χρόνια της μεγάλης εξάπλωσης της κινητής τηλεφωνίας,
δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι προέβλεπαν σταδιακή υποχώρηση και,
στο τέλος, εξαφάνιση της σταθερής.

Παρόλα αυτά, πάνω από μία δεκαετία μετά από την «έκρηξη» των
κινητών τηλεφώνων, τα σταθερά εξακολουθούν να είναι εδώ, ενώ οι
τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στον
ελληνικό χώρο προσφέρουν πληθώρα λύσεων στη σταθερή τηλεφωνία.

Η
Cosmote προσφέρει το πρόγραμμα Cosmote At Home 500, με 500
λεπτά το μήνα προς εθνικά σταθερά, αστικά και υπεραστικά, με
μηνιαίο πάγιο 12,50 ευρώ (6 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες από την
ενεργοποίηση). Επίσης, υπάρχει και το Cosmote At Home 500+60, με
500 λεπτά το μήνα προς σταθερά, εθνικά αστικά και υπεραστικά και
διεθνή συν 60 λεπτά το μήνα προς εθνικά κινητά με μηνιαίο πάγιο
19,50 ευρώ (13 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες από την
ενεργοποίηση).

Τα προγράμματα της
WIND περιλαμβάνουν τις εξής επιλογές: WIND Σταθερή 500 με
440 λεπτά αστικές και υπεραστικές κλήσεις και 60 λεπτά προς κινητά
WIND και μηνιαίο πάγιο 12,50 ευρώ. Επίσης, WIND Σταθερή
Απεριόριστα, με απεριόριστες αστικές και υπεραστικές κλήσεις και 60
λεπτά προς κινητά WIND, με πάγιο 17,95, ενώ υπάρχει και η επιλογή
WIND σταθερή Απεριόριστα 2, με απεριόριστες εθνικές αστικές και
υπεραστικές κλήσεις προς όλα τα σταθερά και πάγιο 14 ευρώ.
Προσφέρεται και η εταιρική λύση WIND Σταθερή 1000, με πάγιο 19,50
ευρώ και 940 λεπτά αστικές και υπεραστικές κλήσεις, καθώς και 60
λεπτά προς κινητά WIND. Για τις εταιρείες προβλέπεται έκπτωση 4%
για κίνηση από 297,5 ευρώ έως και 833 ευρώ και 8% για κίνηση από
833 ευρώ και άνω.

Από πλευράς της, η
Vodafone προσφέρει τα προγράμματα Vodafone για το Σπίτι:
πρόκειται για το 500 Ελλάδα, με 500 λεπτά το μήνα για εθνικές
κλήσεις προς όλα τα σταθερά τηλέφωνα, αστικά και υπεραστικά και με
πάγιο 6 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες (μετά ανέρχεται στα 12,50
ευρώ το μήνα). Ακολουθεί το 560 Ελλάδα και Εξωτερικό (500 λεπτά το
μήνα για εθνικές και διεθνείς κλήσεις προς όλα τα σταθερά τηλέφωνα-
αστικά, υπεραστικά και προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς- συν
60 λεπτά για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Πάγιο: 13 ευρώ, ενώ μετά από 6 μήνες ανέρχεται στα 19,50 ευρώ).
Επίσης, υπάρχει και το 700 Ελλάδα και Εξωτερικό, με 500 λεπτά το
μήνα για εθνικές και διεθνείς κλήσεις προς όλα τα σταθερά τηλέφωνα
(αστικά, υπεραστικά και προς επιλεγμένους διεθνείς προορισμούς),
συν 200 λεπτά για εθνικές κλήσεις προς όλα τα Vodafone κινητά, με
πάγιο 13 ευρώ, το οποίο μετά από 6 μήνες γίνεται 19,50 ευρώ το
μήνα.


www.kathimerini.gr