ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρία ελληνικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό έργο για τεχνολογίες Big Data

Τρία ελληνικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό έργο για τεχνολογίες Big Data

Τρία ελληνικά ιδρύματα συγκαταλέγονται στους δώδεκα εταίρους από την Ευρώπη που, υπό την ηγεσία του Fraunhofer IAIS της Γερμανίας, θα δημιουργήσουν μια πλατφόρμα λογισμικού η οποία ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογίες Big Data προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων στους τομείς της Υγείας, Διατροφής, Ενέργειας, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών και Ασφάλειας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τη συμμετοχή τριών ακόμα Ινστιτούτων: του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής και του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών και Εφαρμογών.

Στα πλαίσια του προγράμματος BigDataEurope, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα λογισμικού που θα απλοποιήσει τη δημιουργία και την πρόσβαση σε εφαρμογές δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθώς και την ενσωμάτωσή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες. Το πρόγραμμα θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες: α) τη δημιουργία ενός δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν βασικοί αντιπρόσωποι των ευρωπαϊκών κοινωνικών τομέων οι οποίοι θα κληθούν να συζητήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα και β) την επεξεργασία των συγκεντρωμένων απαιτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεχνική ανάπτυξη και την υλοποίηση της ανοικτής πλατφόρμας Big Data Europe.

Ο καθηγητής Δρ Sören Auer, συντονιστής του προγράμματος στο Fraunhofer IAIS εξηγεί «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – οι οποίες συχνά δεν έχουν τους πόρους για την υλοποίηση μεγάλων έργων ή για την πρόσληψη μιας ομάδας εξειδικευμένων ερευνητών – θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από αυτή την προσιτή πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον κόσμο των Big Data και στην κατανόηση των εξειδικευμένων τεχνολογιών αιχμής και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους».