ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανανεωμένη παρουσία της Alouette S.A. στο Ίντερνετ


Ανανεωμένη παρουσία της Alouette S.A. στο Ίντερνετ

Με έναν ανανεωμένο δικτυακό τόπο ενισχύεται η διαδικτυακή
παρουσία της Alouette S.A., ενός από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο
της παιδικής μόδας.

Την ιστοσελίδα, www.alouette.gr, σχεδίασε και επιμελήθηκε η
Generation Y. Είναι σχεδιασμένη εξ’ ολοκλήρου με τεχνολογία Flash,
ενώ μία από τις καινοτομίες της ιστοσελίδας είναι η χρήση της
τεχνικής deep linking, που αναπτύχθηκε από τη Generation Y.

Ο επισκέπτης μπορεί να πάρει πληροφορίες για τα προϊόντα, το
δίκτυο καταστημάτων και τα δρώμενα της εταιρείας, ενώ είναι
διαθέσιμο πλούσιο φωτογραφικό υλικό.


www.kathimerini.gr