ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εξοικειωμένοι οι Έλληνες με το «cloud computing»

Εξοικειωμένοι οι Έλληνες με το «cloud computing»

Έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας
αγοράς τεχνολογίας αποτελεί το «cloud computing», ωστόσο λιγότεροι
από το 1/4 των Ευρωπαίων χρηστών υπολογιστών αναφέρουν ότι έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από
την Ipsos Public Affairs για τη BSA με τη συμμετοχή σχεδόν 4.000
χρηστών υπολογιστών σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο) μόλις το 24% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούν
εφαρμογές «cloud» (όπως online υπηρεσίες e-mail ή online
επεξεργασία κειμένων) σε σύγκριση με 34% των χρηστών σε διεθνές
επίπεδο.

Η εξοικείωση με το «cloud computing» διαφέρει σημαντικά στην ενιαία
Ευρωπαϊκή Αγορά, με έναν στους 4 χρήστες υπολογιστών στο Ηνωμένο
Βασίλειο (28%) και στην Ελλάδα (24%), να καταγράφουν υψηλά επίπεδα
εξοικείωσης, σε σύγκριση με έναν στους δέκα χρήστες στην Πολωνία
(9%) και τη Γαλλία (10%).

Η χρήση του «cloud computing» στην Ελλάδα και στη Ρουμανία
καταγράφει πολύ υψηλό ποσοστό (39%), αρκετά υψηλότερο τόσο από τον
Ευρωπαϊκό, όσο και από το διεθνή μέσο όρο. Τα αντίστοιχα ποσοστά
στις πιο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές αγορές είναι σημαντικά χαμηλότερα,
καθώς μόλις το 17% των Γερμανών, 18% των Βέλγων και 19% των Γάλλων,
δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές «cloud computing». Αυτή η
αντίθεση, αντανακλά μια ευρύτερη παγκόσμια τάση που καταγράφηκε
στην έρευνα, σύμφωνα με την οποία οι αναπτυσσόμενες αγορές
εμφανίζονται να έχουν προσπεράσει πιο ώριμες αγορές με υψηλότερη
χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud (το λεγόμενο και ‘leapfrog
effect’).

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 86% των χρηστών «cloud», αναφέρουν ότι
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές cloud για προσωπική χρήση – κυρίως δε,
υπηρεσίες που διατίθενται δωρεάν. Μόνο 29% των συμμετεχόντων στην
έρευνα αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud για
επιχειρηματικούς λόγους, παρουσιάζοντας μια μικρή υστέρηση σε
σύγκριση με τους χρήστες διεθνώς, στους οποίους το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 33%. Οι πιο διαδεδομένες εφαρμογές cloud στην Ευρώπη
είναι: το email (79%), η online επεξεργασία κειμένων (36%), η
αποθήκευση εικόνων και τα onlineπαιχνίδια (από 35%).

Επιπλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών υπολογιστών στην Ευρώπη
δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τι είναι το «cloud computing».
Συγκεκριμένα, 65% αναφέρουν ότι «δεν έχουν ακούσει τίποτα γι’ αυτό»
ή «το έχουν ακούσει μόνο ως ονομασία».