ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Νέες τεχνικές λύσεις by design

Προστασία προσωπικών δεδομένων: Νέες τεχνικές λύσεις by design

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, GDPR, θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018 και μαζί του, φέρνει νέες τεχνικές λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τον σχεδιασμό.

Τρεις από αυτές, είναι η ψευδονυμοποίηση, η ανωμυνοποίηση και η κρυπτογράφηση. Αυτές τις λύσεις μπορεί να ακολουθήσει κανείς για να προστατεύσει ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει ψευδονυμοποίηση, να αντικαταστήσει δηλαδή κάποια στοιχεία που οδηγούν σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, με κάτι ψευδές ή να ανωνυμοποιήσει ένα κομμάτι του αρχείου του ή να χρησιμοποιήσει τεχνικές κρυπτογράφισης για να το κάνει.

Ο GDPR φέρνει την επιβολή ειδικών διαδικασιών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Microsoft σε συνεργασία με τους ειδικούς του Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής Αθηνών και τη δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής σας βοηθούν να προετοιμαστείτε.

Αυτή τη στιγμή, βάζουμε και τεχνολογικές διαδικασίες οι οποίες θα εξασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων. Μία από αυτές είναι το Privacy by design. Δηλαδή η προστασία από τον σχεδιασμό των συστημάτων ούτως ώστε να μην επιτρέπουμε τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία μια εταιρεία δεν θα έπρεπε να έχει να επεξεργάζεται.

Πρέπει από την αρχή, να είναι το σύστημα σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να δεχθεί προσωπικά δεδομένα, παραπάνω από αυτά που χρειάζεται.

Ο κανονισμός προβάλει για πρώτη φορά, τρεις τεχνικές δυνατότητες από την αρχή. Την ψευδωνυμοποίηση, την ενσωμάτωση των εγγυήσεων και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων.

Πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποια προσωπικά δεδομένα έχουμε στην εταιρεία μας. Να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν αυτά τα προσωπικά δεδομένα και έπειτα να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να τα προστατεύσουμε.