Πόσο ψηφιακά ασφαλής είναι η δική σας επιχείρηση;

Πόσο ψηφιακά ασφαλής είναι η δική σας επιχείρηση;

1' 5" χρόνος ανάγνωσης

Οι δυνατότητες που παρέχει πλέον η ψηφιακή τεχνολογία συνοδεύονται από διαρκώς εξελισσόμενους κινδύνους που καθιστούν κάθε επιχείρηση ευάλωτη.

Η έλλειψη ψηφιακής ασφάλειας σε μια επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα σε σημαντικές απώλειες, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιοπιστίας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Γι’ αυτό και οι επιτυχημένες μεγάλες επιχειρήσεις εστιάζουν διαρκώς στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν να δραστηριοποιηθούν σωστά και με ασφάλεια στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι ότι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν συχνά εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως Software as a Service και Cloud, καθώς και συσκευές για τις οποίες τα τμήματα IT δεν είναι πάντα ενήμερα εγκαίρως. Συνεπώς, δεν γνωρίζουν πάντα ποια apps και terminals χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη στιγμή οι εργαζόμενοι – και ό,τι δεν μπορείς να δεις, δεν μπορείς και να το προστατεύσεις! Επιπλέον, επειδή οι εξελίξεις είναι συνεχείς, ιδιαίτερα στη συνδεσιμότητα και τις εφαρμογές IoT, είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και υιοθέτηση κατάλληλων λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε νέας, κρίσιμης ψηφιακής απειλής.

Ενημερωθείτε σήμερα για τις καλύτερες λύσεις ασφάλειας και προστατέψτε τη δική σας επιχείρηση από κάθε μικρή ή μεγάλη ψηφιακή απειλή! Δείτε τώρα το executive summary που ακολουθεί στο vodafone.gr και μάθετε περισσότερα.