ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-1-1939

80 χρoνια πριν… 16-1-1939

ΥΠΕΡΙΟΡΔΑΝΙΑ:  […] Αν η Υπεριορδανία ησπάζετο την αραβικήν υπόθεσιν της Παλαιστίνης και ερρίπτετο εις την επανάστασιν με όλας τας δυνάμεις της εις άνδρας, θα εφαίνετο το φυσικώτερον πράγμα. […] Το ότι τίποτε δεν συνέβη, η δε Υπεριορδανία απήλαυσε επί εικοσαετίαν αδιαταράκτου ευημερίας και ειρήνης, οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου εις την ισχυράν, ισορροπημένην προσωπικότητα του Αραβος πρίγκηπος [εμίρη Αμπντάλα, φωτ.].

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ:  […] ο κ. Καμπενκύ, υπουργός των Ναυτικών, […] είπε τα εξής: « […] Διά μία χώραν όπως η ιδική μας, εις ισχυρός στόλος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». […] Ο Γάλλος υπουργός επέμεινεν επί της απόψεώς του ότι η Γαλλία πρέπει να μην εξαρτάται καθόλου από την Μ. Βρεττανίαν εις το ζήτημα της κατά θάλασσαν δράσεως εν περιπτώσει πολέμου.

«ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»:  [Γράφει ο Αιμ. Χουρμούζιος] Το βιβλίο του Πρεβελάκη […] κατορθώνει να ισορροπή την ηθογραφία με την ιστορική αφήγηση σ’ ένα κράμα λογοτεχνικό που θα έλεγα πως για πρώτη φορά εμφανίζεται στη νεώτερη λογοτεχνία μας […].