ΑΠΟΨΕΙΣ

Κεκτημένο

Η χώρα χρειάστηκε εννέα χρόνια για να προβεί σε μακροχρόνιο δανεισμό – ώστε να ανακτήσει τη φερεγγυότητά της. Αυτό συμβαίνει τώρα, όχι μόνο γιατί έχουν βελτιωθεί οι δείκτες της οικονομίας – είχαν βελτιωθεί σημαντικά και πριν από την υποτροπή του 2015. Η έξοδος είναι τώρα εφικτή επειδή έχει αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Για πρώτη φορά, οι επικείμενες εκλογές δεν ερμηνεύονται ως «πολιτικός κίνδυνος». Για πρώτη φορά από το 2009, οι διεκδικητές της εξουσίας ομονοούν στην τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και των ευρωπαϊκών κανόνων. Αυτή η ελάχιστη συναίνεση κόστισε πολύ. Αχρείαστα πολύ. Αλλά δεν θα ήταν ευχολόγιο αν έλεγε κανείς ότι αποτελεί πια εθνικό κεκτημένο.