ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-3-1939

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ Γ΄ ΡΑΪΧ: Σήμερα δεν υπάρχει γυναίκα στη Γερμανία που να μην ανήκη σε κάποια από τις άπειρες γυναικείες οργανώσεις που λειτουργούν στο χιτλερικό κράτος. Η οργάνωσις η οποία παρουσιάζει εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το «Γυναικείον μέτωπον εργασίας», που διαθέτει και τα στρατόπεδά του. […] [Οι γυναίκες] σκορπίζονται στα γύρω χωριά κι’ αντικαθιστούν τις χωρικές στις δουλειές του σπιτιού, για να μπορέσουν αυτές να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. […] Υστερα έχουμε τις δουλειές του στρατοπέδου: παρασκευή συσσιτίου, καθαριότητα, περιποίησι κήπου, γυμναστική, μαθήματα [φωτ. Η Γερτρούδη Σολτς-Κλινκ, επικεφαλής των γυναικείων οργανώσεων].

ΔΙΚΑΙΩΣΗ: Τα «Απαντα» του Φιλύρα που εκδίδει ο Οίκος Γκοβόστη […] είναι πράξη δικαιοσύνης προς τον ποιητή […]. Η προσπάθεια τούτη επιδιώκει τρεις σκοπούς: να εμφανίσει ενιαίο και χρονολογικά ταξινομημένο ολόκληρο το δημοσιευμένο σε ποιητικές συλλογές έργο του. Υστερα να συγκεντρώσει όλο το κατασπαρμένο σε περιοδικά κι’ εφημερίδες ποιητικό έργο του Φιλύρα […] και τέλος να περισυλλέξει όλο το αδημοσίευτο ως την ώρα υλικό […].