ΑΠΟΨΕΙΣ

Στρέβλωση

Δεν ήταν, βέβαια, έκπληξη. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις, όμως, λειτουργούν σαν εκτυφλωτικό πειστήριο του προκρούστειου μείγματος που δοκιμάστηκε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Οι ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες παροξύνθηκαν. Τα εισοδήματα μειώθηκαν, αλλά οι εισπραχθέντες φόροι αυξήθηκαν. Σε μια περίοδο, υποτίθεται, σταθεροποίησης και δειλής επιστροφής στην ανάπτυξη, τα εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα εμφανίζονται μειωμένα – σημάδι ότι ένα μεγάλο μέρος οικονομικής δραστηριότητας πέρασε αναγκαστικά στην αφάνεια. Το πράγμα φωνάζει. Η στρέβλωση, που επιβλήθηκε με την ανοχή των εταίρων, δεν μπορεί να διατηρηθεί.