ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ανόρθωση της Αθήνας

Η ατμόσφαιρα μιας πρωτεύουσας αντανακλά το επίπεδο και την κατεύθυνση μιας χώρας. Και είναι αλήθεια πως η Αθήνα έχει απορροφήσει τα τελευταία χρόνια όλη εκείνη τη φθήνια που γεννά η κεντρική πολιτική σκηνή και κυρίως το κυβερνητικό έργο. Η Αθήνα πάντα είχε προβλήματα, αλλά τέτοια παρακμή πρώτη φορά έζησε τουλάχιστον από το 1950 και μετά. Αυτήν την εικόνα οφείλει να την αλλάξει.

Υπάρχει εντυπωσιακή αναντιστοιχία ανάμεσα στον ρόλο που υποτίθεται θέλει να παίξει η Αθήνα ως πόλη διεθνώς και σε αυτό που προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της. Ο κίνδυνος για την πορεία της τουριστικής ανάπτυξης είναι ρεαλιστικός.

Η απερχόμενη δημοτική αρχή αφήνει πολλά θετικά και πολλές ελλείψεις. Ο κ. Γιώργος Καμίνης έχει έναν υψηλό προσωπικό πολιτισμό και αυτό είναι κάτι από μόνο του σπουδαίο. Η πόλη πέτυχε δύσκολους στόχους αλλά υστέρησε στην ποιότητα της καθημερινότητας. Η πλειονότητα των πολιτών στην Αθήνα παραπονιέται για την έλλειψη καθαριότητας. Ζούμε, βεβαίως, σε μια κοινωνία με ένα αποθαρρυντικό ποσοστό των πολιτών που ρυπαίνουν οι ίδιοι χωρίς καμία επίπτωση και αυτό είναι επίσης μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν, οι ιεραρχήσεις να τίθενται και να τηρούνται και το προσωπικό να εκπαιδεύεται.

Ολα αυτά, τα θετικά και τα αρνητικά της πόλης, είναι η βάση του καθημερινού πολιτισμού. Το ρήγμα που έχει σημειωθεί στην Αθήνα θέλει πολύ χρόνο και πολλή δουλειά για να αντιμετωπιστεί. Η κοινωνία έχει αλλάξει, όπως και η φύση των προβλημάτων. Ωστόσο, ο φορολογούμενος πολίτης, με τα τόσα επιπλέον προβλήματα τα τελευταία χρόνια, ζητεί κάτι απλό που στη χώρα μας μοιάζει ανέφικτο: να ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και να πηγαίνει απρόσκοπτα στις δουλειές του. Σκεφτείτε το… Να κυκλοφορεί σε ένα στοιχειωδώς πολιτισμένο περιβάλλον, με καθαριότητα και πράσινο, χωρίς να μπλοκάρεται η κυκλοφορία από αυταρχικές μειοψηφίες, με πεζοδρόμια χωρίς μηχανάκια, στύλους και μπάζα… Στην Αθήνα το στοιχειώδες δικαίωμα είναι πολυτέλεια, και η βασική υποχρέωση θεωρείται βραχνάς. Αυτή η στρέβλωση πρέπει να ρυθμιστεί.

Η Αθήνα αντανακλά τη χώρα όπως κάθε πρωτεύουσα. Η εμφάνιση και η λειτουργία της είναι ταυτόσημες του επιπέδου που έχει κατακτήσει η κοινωνία. Οι πολίτες έχουν τεράστια ευθύνη, αλλά τη θεσμική λειτουργία και τις βασικές υπηρεσίες τις εγγυώνται οι Αρχές. Η Αθήνα περιμένει την ανόρθωσή της.