ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-4-1939

ΑΓΓΛΟΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας κ. Μπεκ [φωτ. με το ανοιχτόχρωμο παλτό] αφίκετο ενταύθα χαιρετισθείς εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Βικτώρια υπό του υπουργού Εξωτερικών λόρδου Χάλιφαξ [δεξιά]. Πλήθη κόσμου είχον συγκεντρωθή ωσαύτως αναμένοντα να ίδουν τον Πολωνόν υπουργόν. Κατά τας πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ ο κ. Μπεκ θα συζητήση μετά του κ. Τσάμπερλαιν και του λόρδου Χάλιφαξ πλην των πολιτικών ζητημάτων και τινά οικονομικά και εμπορικά.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ: Μία από τας αθηναϊκοτέρας φυσιογνωμίας, ο παλαιός Δήμαρχος Αθηναίων Σπύρος Μερκούρης απεβίωσε χθες. Υπηρετήσας την πόλιν επί δεκαετίας πολλάς με πραγματικήν αφοσίωσιν, συνδεθείς με μίαν περίοδον εντατικής εργασίας διά τον εξευρωπαϊσμόν των Αθηνών και με σειράν έργων […] καταλείπει αναμνήσεις αγαθάς εις όλους – και εις τους άλλοτε εχθρούς του.

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ: Αι εργασίαι διά τον εξωραϊσμόν των κήπων της Ακαδημίας συνεχίζονται […]. Οι φοίνικες και άλλα μεγάλα δένδρα απεκόπησαν διά να μη αποκρύπτουν την θέαν του κτιρίου. Εις τας θέσεις των […] θα φυτευθούν νεραντζέαι και πορτοκαλέαι.