ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-4-1939

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΙΤΕΣ: Δεν υπήρχεν ωραιοτέρα πρωτοβουλία από αυτήν των φαλαγγιτών της Διοικήσεως Αθηνών να μεταβούν εις τα σύνορα και να διανείμουν εις τους ακρίτας μας, τους ακοιμήτους φρουρούς της ελληνικής ακεραιότητος, δώρα πασχαλινά.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Το υπουργικόν συμβούλιον αφιερώθη εις την εξέτασιν της εξωτερικής καταστάσεως, ενέκρινε δε τα μέτρα, των οποίων η εκτέλεσις απεφασίσθη κατά την σύσκεψιν της Επιτροπής Εθνικής Αμύνης. […] Μεγάλη σημασία αποδίδεται εις το γεγονός ότι ο στρατάρχης Πεταίν [φωτ.] προσεκλήθη εις Παρισίους εκ Μπούργκος διά να υποβάλει έκθεσιν. Τα «Εσπερινά Νέα» αναφέρουν πληροφορίας επί της εντόνου δραστηριότητος, ήτις παρατηρείται εις τον Ναύσταθμον της Τουλώνος, όλαι δε αι εφημερίδες τονίζουν τα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν προς ενίσχυσιν της ισπανικής μεθορίου.

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ: Κάθε χρόνον, την 14ην Απριλίου, επέτειον του ναυαγίου, ένα από τα πλοία παρακολουθήσεως μεταβαίνει εις το σημείον όπου εβυθίσθη ο «Τιτανικός» και τελεί μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των θυμάτων. Εφέτος, επί τη 25η επετείω του τραγικού γεγονότος, θα πλεύσουν εκεί και τα τρία πλοία.