ΑΠΟΨΕΙΣ

Γόρδιος δεσμός

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας μόνο ανεξήγητη δεν είναι. Αρκεί κάποιος να ακολουθήσει το νήμα των αποφάσεων που ελήφθησαν από το 2015 –αποφάσεις με οδηγό τον δογματισμό, που απέτρεψαν τη ΔΕΗ από το να αντλήσει έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων της και να γίνει ανταγωνιστική– για να εξηγήσει τον σημερινό γόρδιο δεσμό. Η εικόνα δεν είναι πολύ καλύτερη στις υπόλοιπες ΔΕΚΟ, ιδίως των συγκοινωνιών. Η επόμενη κυβέρνηση οφείλει να έχει ήδη στα συρτάρια της ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης.