ΑΠΟΨΕΙΣ

Ελλειμμα βούλησης

Η απειλή από μόνη της δεν είναι σημαντική. Οι οπαδοί της τρομοκρατίας είναι πολύ λίγοι και πολύ περιθωριοποιημένοι για να λογίζονται ως πρόβλημα δημόσιας ασφάλειας. Και όμως. Αντλούν την ασύμμετρη ισχύ τους από την αδράνεια του κράτους και την πολιτική στήριξη ενός αφανούς κέντρου, που τους επιτρέπει όχι μόνο να διαταράσσουν τη ζωή της πόλης, αλλά –και αυτό είναι το πιο σοβαρό– και να απειλούν δικαστικούς λειτουργούς. Το θέμα, βέβαια, δεν είναι αστυνομικό. Γι’ αυτό και μπορεί γρήγορα να επιλυθεί, μόλις βρεθεί η στοιχειώδης πολιτική βούληση.