ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-5-1939

ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: «[…] Κατόπιν του συμφώνου του Μιλάνου και της στρατιωτικής συμμαχίας, η οποία θα υπογραφή εντός του τρέχοντος μηνός εις το Βερολίνον, ο Αξων θα καταστή αχώριστος επικοινωνία των δύο κρατών και των δύο λαών. […] Οπως πρώτα και καλύτερα από πρώτα θα προχωρήσωμεν εις το πλευρόν της Γερμανίας διά να δώσωμεν μίαν απόδειξιν του ότι επιδιώκομεν την ειρήνην μαζύ με την δικαιοσύνην όπως την επιθυμούν εκ βαθέων όλοι οι λαοί. Οι διεξάγοντες την γνωστήν πολεμικήν εις τας μεγάλας δημοκρατίας προσκαλούνται να κρίνουν, εάν τους είναι δυνατόν, αμερολήπτως αυτήν την άποψιν» [ομιλία του Μουσολίνι στο Τορίνο, φωτ.].

ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ: Κατά πληροφορίας του «Κήρυκος» της Νέας Υόρκης, το Πανεπιστήμιον του Χάρβαρντ ωνόμασε καθηγητήν της Μουσικής τον διάσημον συνθέτην Ιγκόρ Στραβίνσκυ, ο οποίος έχει πολιτογραφηθή Γάλλος και ζη εν Παρισίοις.

ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ: […] Η εφημερίς «Τζουμχουριέτ» δημοσιεύει πληροφορίας της, κατά τας οποίας υπάρχουν πολλοί μνηστήρες διά τον θρόνον του συριακού κράτους, το οποίον σκοπεύουν να ιδρύσουν η Γαλλία και η Αγγλία.