ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο φόβος επέστρεψε

Ο φόβος ήταν κάτι που εξέλιπε από την Ελληνική Δημοκρατία μετά την πτώση της δικτατορίας. Οι πολίτες, οι δικαστές, οι εκπρόσωποι σημα-ντικών θεσμών, όσοι συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο, δεν είχαν πλέον τίποτα να φοβηθούν. Ο φόβος επέστρεψε όμως. Τάγματα εφόδου απειλούν ή ασκούν βία. Αποφάσεις λαμβάνονται υπό το κράτος του φόβου. Στα πανεπιστήμια η ελευθερία του λόγου απειλείται. Ο φόβος είναι ένας εφιάλτης από τα παλιά, που δεν συνάδει με μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.