ΑΠΟΨΕΙΣ

Ενα πρώτο δείγμα

Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη στην πράξη. Αλλά τα παράδοξα της απλής αναλογικής φαίνονται μόνο από την αριθμητική των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δήμαρχοι με ισχνές μειοψηφίες στο δημοτικό συμβούλιο και σχετικές πλειοψηφίες χωρίς δήμαρχο συνθέτουν την εικόνα του θεσμικού Φρανκενστάιν που καταλείπει η απερχόμενη κυβέρνηση στην Αυτοδιοίκηση. Αν αυτά είναι τα βραχυκυκλώματα που προκαλεί σε τοπικό επίπεδο η απλή αναλογική, μπορεί κανείς χωρίς μεγάλη φαντασία να προβλέψει τους κινδύνους που θα προκαλούσε για τη χώρα συνολικά. Η αποτροπή ενός «αναλογικού» εθνικού βραχυκυκλώματος είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητούμενα της 7ης Ιουλίου.