ΑΠΟΨΕΙΣ

Παρενέργειες

Στη μία εβδομάδα που η κυβέρνηση έδωσε στον εαυτό της, αναβάλλοντας τις εκλογές, ψήφισε άρον άρον έναν θεμελιώδη νόμο που επωαζόταν για πολλά χρόνια. Τώρα, που η έναρξη ισχύος του πλησιάζει, φαίνεται πια ποιες παρενέργειες προκαλεί η εσπευσμένη νομοθέτηση της μεταρρύθμισης του ποινικού δικαίου. Το SOS της Ενωσης Εισαγγελέων καταγράφει εναργώς τους κινδύνους: κύμα παραγραφών και αποφυλακίσεων· και απειλή βραχυκυκλώματος, καθώς ο μηχανισμός δεν είναι έτοιμος να υπηρετήσει πολλούς από τους θεσμούς που θεσπίστηκαν – όπως η εξωδικαστική διευθέτηση και η εναλλακτική έκτιση ποινών. Η άμεση διορθωτική επέμβαση της επόμενης Βουλής είναι αναγκαία, αλλά όχι αρκετή. Φαίνεται ότι θα απαιτηθεί υπερπροσπάθεια και στον τομέα της ασφάλειας.