ΑΠΟΨΕΙΣ

Δουλειές και εκπαίδευση

Και όμως. Δουλειές υπάρχουν. Αυτό τουλάχιστον λέει η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση. Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, μία στις τρεις παραγωγικές επιχειρήσεις ψάχνει προσωπικό, αλλά δεν βρίσκει. Σε μια αγορά με τόσο υψηλή ανεργία, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους με εξειδίκευση. Ο δείκτης αυτός υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά όχι μόνο τη σημασία της εκπαίδευσης. Υπογραμμίζει κυρίως πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα. Το σύστημα «κάθε πόλη και ΑΕΙ, κάθε χωριό και ΤΕΙ».