ΑΠΟΨΕΙΣ

Η σημασία της επικοινωνίας

Κάθε κυβέρνηση έχει, πέρα από τη διοίκηση της χώρας, την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πολίτες. Οταν κάποιες αποφάσεις της γίνονται αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης –από καλόπιστους και μη επικριτές–, έχει την υποχρέωση να εξηγεί γιατί τις έλαβε και να τις υπερασπίζεται, όπως σωστά έκανε στην αντιπολίτευση. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία χτίζονται όχι μόνο με τα έργα, αλλά και με την ειλικρινή και αποτελεσματική επικοινωνία.