ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-7-1939

ΠΕΡΙ ΝΤΑΝΤΣΙΓΚ: Το γερμανικόν πρακτορείον Τραντζότσεαν εδημοσίευσε πληροφορίας περί της συνομιλίας του καγκελλαρίου Χίτλερ μετά του αρχηγού των εν Ντάντσιγκ εθνικοσοσιαλιστών κ. Φόρστερ, κατά τας οποίας, ο Γερμανός καγκελλάριος εβεβαίωσε τον κ. Φόρστερ ότι η ένωσις του Ντάντσιγκ προς το Ράιχ θα πραγματοποιηθή παρά την αντίστασιν της Πολωνίας και της Μ. Βρεταννίας. Αι ενισχύσεις της Αστυνομίας του Ντάντσιγκ συγκαλύπτουν πραγματικάς προετοιμασίας. [φωτ.]

ΖΕΣΤΗ: Η ίδια η Αφροδίτη της Μήλου –έλεγε χθες ψηνόμενος Αθηναίος– να ζωντανέψη, να φύγη από το Λούβρο και νάρθη να με βρη θα της πω: Ας μένη· πέρασε όταν δροσίση και βλέπουμε [Σημειωματάριο του Φορτούνιο, με αφορμή τον καύσωνα].

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο Τσέχος υπουργός της Συγκοινωνίας κ. Χαβέλκα έκαμεν έκκλησιν προς τον τσεχικόν λαόν να συνεργασθή με το Ράιχ […] συνέστησεν εις τον πληθυσμόν να μη δίδη προσοχήν εις τα διαδιδόμενα υπό ξένης προπαγάνδας, δεδομένου ότι η ενσωμάτωσις της Βοημίας και Μοραβίας εις το Ράιχ, αποτελεί μέγα πλεονέκτημα διά την πνευματικήν και οικονομικήν ζωήν της χώρας.