ΑΠΟΨΕΙΣ

Η καλύτερη τακτική

Η χώρα χρειαζόταν να νιώσει πως γυρίζει σελίδα. Η νέα κυβέρνηση έχει επιδείξει επαγγελµατισµό και δείχνει να είναι καλά προετοιµασµένη για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Οι νάρκες που έχουν µείνει από την προηγούµενη διακυβέρνηση είναι πολλές. Οσο πιο γρήγορα αποκαλυφθούν και εξουδετερωθούν, όπως στην περίπτωση της ∆ΕΗ, τόσο το καλύτερο. Ο πολιτικός χρόνος κυλάει αµείλικτα. Η περίοδος χάριτος, µικρή. Γι’ αυτό η καλύτερη τακτική είναι να πιάσει κανείς «τον ταύρο από τα κέρατα»!