ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 31 – 7 – 1939

ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ: Πυρετώδεις συνεχίζονται αι προετοιμασίαι διά τας εορτάς του Τάννεμπεργκ και του συνεδρίου της Νυρεμβέργης. Το Τάννεμπεργκ, όπου εντός του κολοσσιαίου μαυσωλείου αναπαύεται [φωτ.] ο νεκρός του Χίντεμπουργκ […] και η Νυρεμβέργη […] θ’ αποτελέσουν τα κέντρα εξαιρετικών πατριωτικών και πολιτικών εκδηλώσεων, αίτινες θα είναι συγχρόνως και επιδείξεις της λαϊκής δυνάμεως του Γ΄ Ράιχ της αποφασισμένης να αγωνισθή μέχρι τέλους και να επιτύχη την ικανοποίησιν των ζωτικών του αξιώσεων. Εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες λαού θα μετάσχουν των εορτών του Τάννεμπεργκ και 350.000 εθνικοσοσιαλισταί θα παραστούν εις το συνέδριον της Νυρεμβέργης.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Την προσεχήν Πέμπτην, 3ην Αυγούστου, αρχίζουν τα μεγάλα γυμνάσια του ιταλικού στρατού εις τας περιφερείας του Πεδεμοντίου και της Λομβαρδίας, παρά τα γαλλικά και ελβετικά σύνορα.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Προσεχώς θα αρχίσουν αι εργασίαι διά την αποπεράτωσιν του επί της οδού Αχαρνών ναού του Αγίου Παντελεήμονος, του οποίου, ως γνωστόν, έχει ανεγερθή από πολλών ετών ο κεντρικός τρούλος. […] Ο ανεγερθησόμενος ναός θα είναι ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων μετά τον εν Κωνσταντινουπόλει ναόν της Αγίας Σοφίας.