ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-8-1939

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Κατά πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ εκ Βερολίνου, η σημερινή κατάστασις θεωρείται αφόρητος υπό των εκεί αρμοδίων κύκλων, οι οποίοι και πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να παραταθή επί πολύ. Οι αυτοί κύκλοι φρονούν ότι κάτι θα συμβή προ του Συνεδρίου της Νυρεμβέργης, το οποίον θα συνέλθη την 2αν Σεπτεμβρίου.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Καθ’ α τηλεγραφούν εκ Κωνσταντινουπόλεως, εντός του πλαισίου των μεγάλων γυμνασίων […], τα οποία συνεχίζονται, σμήνη «εχθρικών» αεροπλάνων ενήργησαν επιδρομήν κατά της Κωνσταντινουπόλεως, του Βοσπόρου και των περιχώρων. […] Προ της αποτελεσματικότητος του πυρός των αντιαεροπορικών πυροβολείων, εκ του οποίου εβλήθησαν πολλά αεροπλάνα, τα επιδράμοντα σμήνη ηναγκάσθησαν να αποχωρήσουν.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ: Χθες το βράδυ ανεγνώσθη ενώπιον της κ. Μαρίκας Κοτοπούλη και του ανωτέρου προσωπικού του ημικρατικού θεάτρου η κωμωδία του γενικού γραμματέως του Βασιλικού Θεάτρου κ. Αγγέλου Τερζάκη φέρουσα τον τίτλον «Το μεγάλο παιγνίδι». […] Σχετικώς πληροφορούμεθα ότι το νέον έργον του κ. Αγγέλου Τερζάκη είναι ένα πρωτότυπον θεατρικόν είδος, που αποτελεί νέαν εκδήλωσιν του ταλέντου του συγγραφέως.