ΑΠΟΨΕΙΣ

Ούτε ευρώ χαμένο

Μία από τις πληγές της οικονομικής πολιτικής της προηγούμενης περιόδου ήταν η συμπίεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για παροχές. Φαίνεται τώρα ότι η πολιτική αυτή, εκτός των άμεσων παρενεργειών της, απειλεί να αφήσει ανεκμετάλλευτα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν σπινθήρας ανάπτυξης, συμπαρασύρο-ντας και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υστερα από μία δεκαετία ξηρασίας, η ελληνική οικονομία δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ούτε ένα ευρώ να πάει χαμένο.