ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 27 – 8 – 1939

ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορείται ότι γερμανική περίπολος, ωπλισμένη δι’ επαναληπτικών όπλων και μυδραλλιοβόλων, εισήλθεν εντός του πολωνικού εδάφους, εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου από των συνόρων πλησίον του χωρίου Μισλίνιε της επαρχίας Οστρολένγκο και επυροβόλησεν κατά των Πολωνών φρουρών. Οι Πολωνοί φρουροί, ευρεθέντες εις κατάστασιν αμύνης, ηναγκάσθησαν να πυροβολήσουν και ούτοι κατά των Γερμανών στρατιωτών, εκ των οποίων εφόνευσαν ένα, ανήκοντα εις το πρώτον σύνταγμα ιππικού.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΒΑΡΝΑΛΗ: Εν τω μεταξύ ο ποιητής κ. Κ. Βάρναλης παρέδωκεν εις τον θίασον [Κοτοπούλη] ολόκληρον την μετάφρασιν της κωμωδίας του Μολιέρου «Σχολείο για γυναίκες», που περιλαμβάνεται εις το χειμερινόν ρεπερτόριον του ημικρατικού θεάτρου.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ: Ενα αγγλικόν θωρηκτόν, το «Νιουκαίησλ» έπεσε θύμα εναερίου επιθέσεως εις τον λιμένα του Πόρτλανδ: ένα σμήνος μελισσών, το οποίον είχε εγκαταλείψει την κυψέλην του, επετέθη εναντίον του πολεμικού. Το πλήρωμα, ωπλισμένον με μανδήλια, ηγωνίσθη με όλας του τας δυνάμεις εναντίον του απρόοπτου εχθρού, κατά του οποίου ήσαν άχρηστα τα φοβερά πυροβόλα και ο θώραξ του σκάφους.