ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-11-9-1939-2336880

ΠΟΛΩΝΙΔΕΣ: [Γράφει ο Σπύρος Μελάς] Οι γυναίκες στην Πολωνία εσχημάτισαν τάγματα εθνοφυλακής, άλλες μάχονται στο μέτωπο κι άλλες παρουσιάσθησαν, εθελοντικά, να δουλέψουν στα μαγαζιά που είχαν κλείσει, επειδή οι άνδρες λείπουν στον πόλεμο. […] Ο καθένας φαντάζεται τι υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν στον πόλεμο της πατρίδος τους, μ’ αυτά τα προσόντα, οι Πολωνίδες – αρκεί να τους δοθή καιρός και περιστάσεις.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ: Μεταξύ των χειρογράφων του μεγάλου ποιητού Καρόλου Μπωντελαίρ, ευρέθησαν και μερικαί σημειώσεις, εκ των οποίων καταφαίνεται ότι ο απαράμιλλος σμιλευτής των «Ανθεων του Κακού» εσκέφθη κάποτε σοβαρώς ν’ ασχοληθή με το θέατρον. […] Εις ένα φάκελλον, με την επιγραφήν «Κατάλογος θεατρικών έργων», ο Μπωντελαίρ εφύλασσε, μαζί με τους τίτλους των δραμάτων και μερικάς περιλήψεις υποθέσεων και σκέψεις επί της θεατρικής εν γένει παραγωγής.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ: Πληροφορούμεθα ότι το Υπουργείον της Παιδείας, προκειμένου να ολοκληρώση την λειτουργίαν του από εφέτος εφαρμοζομένου νέου εκπαιδευτικού συστήματος, απεφάσισε να διορίση 200 νέους καθηγητάς της Μέσης και 600 δημοδιδασκάλους.