ΑΠΟΨΕΙΣ

Παιδεία ώρα μηδέν

Τα πορίσματα της έρευνας για τις επιδόσεις των μαθητών των λυκείων επιβεβαιώνουν την εικόνα ενός αποτυχημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Περίπου οι μισοί μαθητές ταξινομού-νται στην κατηγορία των λειτουργικώς αναλφάβητων. Η κατάσταση αυτή δείχνει σε ποια αδιέξοδα οδηγείται ένα σύστημα όταν είναι στάσιμο και κλειστό – χωρίς αξιολόγηση, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς την ευελιξία που θα του επιτρέψει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να ενσωματώσει νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Μαχόμενοι δημόσιοι λειτουργοί οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να γίνουν φορείς μιας ριζικής μεταρρύθμισης. Και, βεβαίως, αυτομεταρρύθμισης.