ΑΠΟΨΕΙΣ

∆ικαιοσύνη και δηλητήριο

Η ∆ικαιοσύνη δεν χρειάζεται ούτε παρότρυνση ούτε καθοδήγηση. Εχει την υποχρέωση και τα θεσµικά όπλα για να ερευνήσει όλες τις υποθέσεις, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των εµπλεκοµένων προσώπων. Οπου χρειαστεί, αν χρειαστεί, θα συµβάλει και η Βουλή. Οµως, η διαλεύκανση πολιτικά φορτισµένων υποθέσεων της προηγούµενης περιόδου δεν πρέπει να µετατραπεί σε κυβερνητική ατζέντα. Η χώρα υπέφερε όποτε η δηµόσια ζωή παροχετευόταν στην καταγγελία και τη σκανδαλοθηρία. Το µήνυµα του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι µια φάµπρικα εξεταστικών, που θα δηλητηρίαζε το πολιτικό –και κατ’ επέκτασιν το οικονοµικό– κλίµα. Η κυβέρνηση έχει σοβαρότερη δουλειά να κάνει.