ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-17-9-1939-2337852

ΠΟΛΩΝΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Το πολωνικόν Πρακτορείον αγγέλλει […] ότι κατά τους επισήμους υπολογισμούς, τα θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού εκ των εναερίων βομβαρδισμών ανήλθον εις είκοσι περίπου χιλιάδας νεκρούς και πλήθος τραυματιών. Αι απώλειαι αύται είναι κατά πολύ μεγαλύτεραι των απωλειών εις το μέτωπον. […] Ολαι αι οδοί της Πολωνίας έχουν κατακλυσθή από ομάδας προσφύγων οι οποίοι κατευθύνονται προς τα πολωνο-ρουμανικά σύνορα. Πανταχού. […] από των σημείων, όπου υπεχώρησεν ο πολωνικός στρατός βλέπει κανείς καπνίζοντα ερείπια.

ΡΟΣΩΪΑΠΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου, οι εκεί ξένοι διπλωματικοί κύκλοι διερωτώνται ποίον ρόλον έπαιξεν η Γερμανία εις την συνεννόησιν Σοβιέτ-Ιαπωνίας […]. Ο Θον Ρίμπεντροπ, ευθύς μετά την υπογραφή του ρωσο-γερμανικού συμφώνου περί μη επιθέσεως απεπειράθη να πείσει την Ιαπωνίαν να ακολουθήση το παράδειγμά της, αλλ’ η Ιταλία εφαίνετο απογοητευμένη εκ της προσεγγίσεως της Ιαπωνίας μετά των Σοβιέτ […].

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η τροχιοδρομική συγκοινωνία της Ακροπόλεως θα καταργηθή από της 2ας του προσεχούς μηνός. Τα τραμ της γραμμής αυτής θα αντικατασταθούν με νέα λεωφορεία, τα οποία θα έχουν ως αφετηρίαν την πλατείαν Ομονοίας και τέρμα την πλατείαν Ακροπόλεως.